Professor Birgitta Nyström: Jodå, det går visst!

2014-10-22 23:00 Elisabet Örnerborg  
Birgitta Nyström

Visst går det att riva upp Lex Laval, säger professor Birgitta Nyström.– Men det skulle kunna leda till att EU-kommissionen stämmer Sverige till EU-domstolen.

Socialdemokraterna kommer självklart att hålla sitt vallöfte att riva upp Lex Laval, meddelar Fredrik Karlsson, pressekreterare hos Ylva Johansson (S).

– Har man majoritet i riksdagen så går det riva upp Lex Laval, säger professor Birgitta Nyström.

Men att riva upp den lagen kan leda till att EU-kommissionen anser att Sverige bryter mot EU:s regler och startar en brevväxling med regeringen. Om inte Sverige rättar sig kan en sådan brevväxling till slut leda till att kommissionen stämmer Sverige för fördragsbrott.

Kravet på att Lex Laval skulle utredas fanns det majoritet för i riksdagen redan tidigare. Den parlamentariska utredningen pågår för fullt och ska enligt de senaste direktiven vara klar vid årsskiftet. Birgitta Nyström, som är en av experterna i Europarådets sociala kommitté, har träffat utredarna.

– Jag var inbjuden till Laval-utredningen för att förklara det rättsliga läget och den sociala kommitténs avgörande.

Det är mycket som hänt sedan 2007 då EU-domstolens dom i Laval-målet kom, som gör att en ändring av Lex Laval är i ett annat läge i dag. Sverige har kritiserats både av FN-organet ILO och av Europarådets sociala kommitté, där Birgitta Nyström är en av experterna. Båda dessa organ har kommit fram till att Lex Laval inskränker förhandlingsrätten och strejkrätten.

Dessutom har Europadomstolen, som dömer i mål om brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, tagit flera steg framåt, menar Birgitta Nyström.

Europakonventionen skyddar bland annat föreningsfri­heten. På senare tid har Europa­dom­stolen slagit fast att för­handlingsrätten och strejkrätten också skyddas. Och i våras kom domstolen fram till att skyddet gäller även rätten till sympatiåtgärder. Och i EU:s senaste grundlagsskrivning, Lissabonfördraget, står det att EU ska anta Europakonventionen.

– Arbete pågår. Men det tar tid, det går inte att säga när det ska hända. Det är massor med frågor som måste lösas.

Det är alltså mycket som skulle kunna leda till att EU-domstolen tänker om.

– För att få en förändring tror jag på att försöka driva fler mål till EU-domstolen med situationer liknande Laval. Det skulle ge EU-domstolen något att fundera på, säger Birgitta Nyström.

Ett decennium av träta: Lex Laval – detta har hänt

2004: Byggnads och Elektrikerförbundet varslar om strejk och sympatistrejk för att förmå det lettiska bygg­företaget Laval att teckna kollektiv-avtal. Laval stämmer facken för olagliga stridsåtgärder. AD anser interimistiskt att det inte finns något hinder mot stridsåtgärderna.

2005: Målet tas upp till huvudförhandling. Laval kräver att EU-domstolen ska tillfrågas.

2007: Domen från Luxemburg faller – facken hade fel. De svenska reglerna ändras för att stämma överens med EU-domen.

2009: AD dömer facken att betala Laval tre miljoner kronor i skadestånd.

2013: FN-organet ILO anser att facken gjorde rätt. Därefter kräver facken att staten ska ersätta dem för skadestånden de har betalat till Laval.

2013: Europeiska sociala kommittén beslutar att Lex Laval strider mot strejkrätten och mot förhandlingsrätten i Europarådets sociala stadga. Lex Laval hindrar dessutom utländska arbetstagare att få samma villkor som inhemska arbetstagare, vilket står i strid med stadgan.

2014: Laval-lagen utreds, enligt de senaste direktiven fram till årsskiftet.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer