Protest mot dyrare rättegångar i AD

2016-08-25 00:00 Karin Nilsson  

Ombudsarvoden. Betydligt högre rättegångskostnader än skäligt är vanligare i Arbetsdomstolen nu. Det anser förbundsjuristen Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd. Arbetsrättsjurister på arbetsgivarsidan håller inte med.

I ungefär hälften av alla huvud­förhandlingar i Arbetsdomstolen där LO-TCO Rättsskydd är med anser Rättsskyddet att motparten uppger för höga rättegångskostnader.

– Jag tycker att det har blivit vanligare att motparten framställer yrkanden som vida överstiger vad som är skäligen påkallat för att tillvarata motpartens rätt. Vi protesterar oftare nu, säger Annett Olofsson, förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Senast i mitten av juni, när Annett Olofsson var ombud för fackförbundet Byggnads, motsatte hon sig en motparts kostnader. Motparten, ett irländskt byggföretag, företräddes av Sveriges Byggindustrier som anlitat advokatbyrån Wistrand. Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen pågick i tre dagar.

– Våra kostnader för ombud var 875 000 kronor och då var vi ju inte ens uppe i hälften av deras ombuds­arvoden, säger Annett Olofsson.

Under huvudförhandlingen höll ombudet för Sveriges Byggindustrier med om att arvodeskostnaderna var höga men hänvisade till att Byggnads ändrat grunderna i målet under ärendets gång. Dock gick ombudet med på att det irländska företagets närvaro på plats kunde ha varit lägre. Kostnaderna som LO-TCO Rättsskydd yrkade hade motparten inga synpunkter på (läs mer på sidorna 28-29).

Annett Olofsson anser att ett av skälen till högre kostnader är att motparten anlitar advokatbyråer.

– Vi tycker att vi ser att det både blir hög taxa och många timmar och därför springer beloppen iväg.

För ungefär tre år sedan beslöt Byggnads att börja använda sig av LO-TCO Rättsskydd vid tvisteförhandlingar i AD i stället för advokatbyrå. Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, konstaterar att priset per timme har gått ned.

– Processerna har ändrats och det är mer juridik nu. Jag upplever att arbetsgivarna nagelfar varenda liten detalj. Det kräver förstås mer tid och det gör att kostnaderna ändå stiger, säger han.

Arbetsrättsjurist Malin Erasmie på Sveriges Byggindustrier, Byggnads motpart, har noterat att invändningarna ökat, men vet inte varför.

– Kostnaderna följer komplexiteten i målen. Vi driver mål själva och lägger ut andra på advokatbyrå men ser inte att det har blivit dyrare. Jag tycker också att kostnaderna i AD är måttfulla i förhållande till i vanlig civil­process.

Varken Teknikföretagen eller Almega upplever dock fler invändningar från motparten.

– Det händer då och då att någon part protesterar. Men är det övervikt åt något håll så är det nog snarare åt vårt håll, säger Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen.

Arbetsrättsjuristen Mia Fransson på Almega ser inte heller ökade kostnader.

– De varierar över tid. Vissa år har vi omfattande mål med stora kostnader men vi ser ingen långsiktig trend, säger hon.

AD: ”Vi frågar oss om kostnaden är nödvändig”

Om en part invänder mot motpartens yrkade ersättning är det Arbetsdomstolen som bestämmer.

Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen, kan inte säga om de kostnader som parterna yrkar ersättning för i Arbetsdomstolen ökar eller om invändningarna blir fler. Den analysen kräver en grundlig genomgång av AD:s domar som hon inte har gjort.

– Många gånger får vi väldigt lite vägledning från parterna. LO-TCO Rättsskydd, till exempel, anger inte vilken timtaxa de har eller hur många timmar de lagt ned. Det finns dock inte något sådant krav. Det är klart att det finns dyra byråer ute på stan men då förutsätter man ju att de är skickligare och att det går fortare.

Om parterna godkänner storleken på varandras kostnader är AD bundna av det. När parterna inte är överens avgör AD. Till skillnad från när det handlar om rättshjälp finns det ingen taxa att utgå från.

– Vi utgår från vår erfarenhet och gör en bedömning utifrån det totala beloppet. Vi ställer oss frågan om det har varit nödvändigt med en kostnad i den här storleken för att parten ska kunna föra sin talan på ett bra sätt, säger Cathrine Lilja Hansson.

Ombudsarvodet är störst

Rättegångsbalken reglerar vad som är rättegångskostnader.

Kostnaderna ska skäligen ha behövts för att tillvarata partens rätt på ett bra sätt.

Ombudens arvoden utgör största ­delen.

Även tidsspillan för att exempelvis ta sig till domstolen, ­utlägg för vittnens kostnader, som hotell, samt utlägg för egna utredningar hos någon av parterna ingår.

Huvudregeln är att den som förlorar betalar även för motpartens kostnader.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen