Rätt att avskeda Handelsmedlem som missbrukat regler för inköp

2018-08-23 00:00 Lena Gunnars  

Handels medlem avskedades från Coop Norrbotten ekonomisk förening i Norrbotten efter att arbetsgivaren hävdat att han vid tre tillfällen under 2016 i sitt jobb haft kontakter med leve­rantörer om material till ett garage­bygge på sin privata fastighet. Det fanns skäl att avskeda medlemmen, som grovt åsidosatt sina åligganden, slår Arbetsdomstolen fast.

Handels: Medlemmen kände inte till reglerna för personalinköp som han påstås ha brutit mot. Han har endast hanterat köpen i enlighet med sin chefs instruktioner vid varje tillfälle. Coop ska betala ekonomisk ersättning och 200 000 kronor i allmänt skadestånd till medlemmen. I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle finna att det inte fanns grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning, ska Coop betala ekonomiskt skadestånd och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor till medlemmen.

Arbetsgivarföreningen: Medlemmen har grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen. I vart fall har det funnits grund för saklig grund för uppsägning.

Medlemmen måste, liksom andra anställda, ha känt till alla rutiner om påslag, betalning, leverans och så vidare. De anställa får inte blanda sina privata affärer med arbetsgivarens. Det finns skriftliga regler för personalinköp och rutiner för personalrabatt. Det är inte tillåtet för anställda att betala inköpspriset när de handlar varor. De får inte heller beställa varor i arbetsgivarens namn och skicka hem dem till sig själva, som medlemmen gjort.

Chefen har vare sig gett medlemmen tillstånd att beställa varorna eller att köpa dem för inköpspris.

Arbetsdomstolen: Handels medlem har utan tillåtelse, vid två tillfällen beställt varor till sig. Vid det ena tillfället har han, utan att någon överenskommelse träffats, betalat ett pris som understeg inköpspriset. Vid det andra tillfället har hans agerande medfört att bolaget behövt betala en avbeställningsavgift och betala för en garageport som föreningen sedan inte kunnat sälja.

Vid ett annat tillfälle har medlemmens agerande gjort att föreningen köpt isolering som man inte haft avsättning för.

Medlemmen har tagit hem isoleringen och först därefter betalat ett pris han anser skäligt. Medlemmens agerande har varit ett så grovt åsidosättande av hans åligganden att det funnits skäl för avskedande. Handels talan avslås därför.

Domslut Handels ska betala KFO:s och Coop Norrbotten ekonomisk förening för deras rättegångskostnader med sammanlagt 199 175 kronor.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer