”Regeringens siktar på att sitta i tio år – inte i tio månader”

2022-01-19 20:42 Calle von Scheele  
Kampen mot arbetslivskriminalitet handlar inte minst om byggsektorn, menar Johan Danielsson (S) som därmed ser fördelar med att vara både bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Foto: FERNVALL LOTTE/Aftonbladet/TT

PROFILEN. Efter en blixtsnabb politisk karriär har Johan Danielsson (S) utsetts till minister. Han har endast två år som ledamot i Europaparlamentet i bagaget. I regeringen ser han kampen mot arbetslivskriminalitet som sin främsta uppgift.

Efter en blixtsnabb politisk karriär har Johan Danielsson (S) utsetts till minister. Han har endast två år som ledamot i Europaparlamentet i bagaget. I regeringen ser han kampen mot arbetslivskriminalitet som sin främsta uppgift.

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister står det numera på Johan Danielssons visitkort.

− En ny post? Yes, det känns hedrande, kul och spännande. Och det finns mycket att göra, säger han till Lag & Avtal i en av sina första intervjuer som minister.

Han har lätt för att formulera sig och att skapa kontakter och bygga nätverk. Han vet vad han vill och sitter inte still i båten, säger de som känner honom. Och han har en skarp hjärna och ett öga som kan se in i framtiden, alltså en strategisk förmåga, enligt samma sagesmän.

Frågan är ändå hur det ska gå i den minoritetsregering som Sveriges första kvinnliga statsminister format. Socialdemokraterna är visserligen största partiet i riksdagen, men står långt ifrån egen majoritet.

Utan förhandlingar och kompromisser med andra partier kommer regeringen Andersson inte få mycket gjort. Det är minister Danielsson i högsta grad medveten om när han gång efter annan lyfter fram arbetslivskriminaliteten som sin tyngsta fråga på Arbetsmarknadsdepartementet.

− Många partier har ett ganska högt tonläge när de talar om den organiserade brottsligheten och kampen mot gängkriminalitet. Om man ska ta detta på allvar måste man också ta sig an arbetslivskriminaliteten.

Johan Danielsson tycks se de andra partiernas inställning till arbetslivskriminalitet som en test på hur seriösa de är i brottsbekämpningen. Han hoppas därför på stöd i riksdagen när regeringen lägger förslag på området.

− Vi ska återkomma löpande med specifika åtgärder. Alla de förslag som vi lägger fram till valet måste vi försöka förankra i riksdagen och på det sättet bygga en majoritet.

Men han utesluter kontakter med Sverigedemokraterna i förankringsarbetet.

− Vi förhandlar inte med SD.

Johan Danielsson understryker att arbetet mot arbetslivskriminalitet redan har full fart. Strax före årsskiftet presenterade regeringen skärpningar när det gäller arbetskraftsinvandring och den har börjat rensa i reglerna kring samordningsnummer. Över 700 000 nummer är över 5 år gamla och ska i de flesta fall göras vilande.

− För min del vill jag bygga vidare på arbetet med den myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet som redan har startat under mandatperioden.

Myndigheter har samverkat i flera tusen inspektioner av arbetsplatser, polisen har fått ökade befogenheter och sanktionsavgifterna har fördubblats för dem som blir avslöjade med illegal arbetskraft, konstaterar Danielsson.

− Jag tror att det första vi ska göra är att växla upp det här arbetet. För samtidigt som arbetet ger resultat visar det ju också på omfattningen av problemet.

Vid valet till Europaparlamentet 2019 inledde Johan Danielsson sin politiska karriär. Han var namn nummer två på Socialdemokraternas lista och ansågs som LO:s kandidat.

Fem år tidigare hade han också kandiderat, men då kunde LO inte ena sig kring ett enda namn. Danielsson hade plats nummer tio på valsedeln och var långt ifrån en plats i parlamentet.

När han klev in i Europaparlamentets byggnad sommaren 2019 satte han högsta fart i byggandet av en plattform för sitt politiska arbete.

Han fick plats i sysselsättningsutskottet och trafikutskottet. I det senare blev han gruppledare för socialdemokratiska gruppen S&D och dessutom parlamentets huvudförhandlare för kombidirektivet. Det reglerar frakter som sker med flera olika transportmedel som järnväg, sjöfart och landsväg.

Det är svårt att tänka sig ett bättre utfall än det här, sa han då och tillade att gruppledaren har makt och huvudförhandlare är den bästa position som en parlamentariker kan ha i ett lagstiftningsärende.

Men hur kunde han nå så långt, så snabbt utan erfarenhet av en enda dag som politiker i parlamentet? Hans svar var kort:

− Jag har bett om det här. Ingenting kommer till dig om du åker till parlamentet och placerar dig på en stol.

Danielsson hade redan första veckan i parlamentet träffat nyckelpersoner i den socialdemokratiska S&D-gruppen och berättat om vilka frågor han ville arbeta med och om sin fackliga bakgrund. Han var inte heller obekant med hur parlamentet fungerade, efter tre år som politiskt sakkunnig åt dåvarande S-ledamoten Jan Andersson åren 2007 – 2010.

Men en ministerpost i den svenska regeringen är ingenting man kan be om.

−  Jag blev uppringd mitt i steget. Vi hade halvtid i Europaparlamentet och jag skulle bli omvald som gruppledare när jag fick ett samtal med frågan om jag ville bli statsråd i Magdalena Anderssons regering.

Först efter ett familjeråd med sin heltidsarbetande sambo svarade Johan Danielsson ja på statsministerns fråga och fick därmed sitt andra politiska uppdrag i karriären.

Men som småbarnsförälder måste han kunna kombinera sin mer än heltidspost med plikterna hemma.

− Inte heller tidigare hade vi en idealisk familjesituation när jag veckopendlade till Bryssel fyra dagar i veckan. Självklart skapar detta logistiska utmaningar för en småbarnsförälder, men min sambo och jag har det väldigt bra. Vi har mycket familj och släkt runt oss som kan hjälpa till. Annars hade det varit svårt.

Johan Danielsson har nu lämnat sitt uppdrag i Europaparlamentet. Till skillnad från svenska riksdagen kan man inte vara tjänstledig från parlamentet. Vid en valförlust i september står han utan uppgifter.

− Jag säger som statsministern. Regeringens siktar på att sitta i tio år, inte i tio månader.

De två ansvarsområden som Danielsson fått i sin portfölj verkar inte vara lätta att förena. Först på visitkortet står bostadsminister, men hur arbetstiden ska fördelas mellan det uppdraget och arbetet som biträdande arbetsmarknadsminister vet han inte ännu.

− På sätt och vis tycker jag att områdena håller ihop, säger han och framhåller att kampen mot arbetslivskriminalitet inte minst handlar om byggsektorn.

Där finns en koppling till bostadspolitiken, men Danielsson ser också det socialdemokratiska målen som ett förenande klister.

− Inom arbetsmiljöpolitiken ska det finnas en god arbetsmiljö för alla och inom bostadspolitiken goda boendemiljöer för alla och inte enbart en bostadskarriär för några få.

Från departementets chef Eva Nordmark har han fått ta över arbetsmiljöfrågorna och genomförandet av regeringens arbetsmiljöstrategi 2021 till 2025.

En av hans första insatser som minister var deltagandet på ett seminarium om strategin. När han i slutet av december inledningstalade den fredagsförmiddagen hade seminarieserien hunnit fram till det fjärde steget i strategin, som också är hans prioriterade område: Arbetslivskriminaliteten.

En bristande arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel, lyder regeringens och Danielssons mål med det fjärde området men han lyfter fram ett annat viktigt område också.

− Vi prioriterar även att skapa en fungerande arbetsmiljö i offentlig sektor. Om den ska fungera bra måste vi ha en sektor som är utformad så att personalen kan och orkar arbeta fram till pensionen, men också är sådan att den attraherar arbetskraft.

På arbetsmarknadsdepartementet hamnar också de EU-frågor som rör arbetslivet. Den brännheta förslaget om en reglering av minimilöner på Europanivå ligger emellertid på kollegan Eva Nordmarks bord.

Danielsson med sina erfarenheter från Europaparlamentet berättar att han emellertid redan diskuterat frågan med arbetsmarknadsministern flera gånger. I parlamentet jobbade han hårt med att få ett undantag från direktivet för den svenska modellen, men fick inte med det bland de ändringskrav som parlamentet har i de kommande förhandlingarna om direktivets slutliga utformning.

En reglering av minimilöner hotar de svenska modellen och parternas autonomi. EU ska hålla sig borta från medlemsstaternas lönefrågor, är den svenska inställningen.

Vid sidan av minimilönerna vill EU-ledning se direktiv för plattformsarbetarnas arbetsvillkor och för lönetransparens, som ska vara ett verktyg för jämställda löner.

− I vissa fall finns en konflikt med vår svenska arbetsmarknadsmodell med självständiga parter. Regeringens bestämda uppfattning är att dessa förslag på intet sätt får inskränka på vår arbetsmarknadsmodell.

Däremot välkomnar minister Danielsson EU-regleringar på arbetsmiljöns område.

− Vi har en rad EU-förslag på mitt arbetsmiljöområde. Där vill regering och riksdag ha ett ambitiöst arbetsmiljöarbete. 

Med en fri inre marknad har företagen inga transaktionskostnader om de flyttar över gränserna.

− Det är viktigt att kampen om dessa företagsetableringar inte sker på bekostnad av arbetstagarna. Man ska inte kunna använda sig av billiga produktionsprocesser som kanske är farliga och riskerar arbetstagares liv och hälsa. Ett starkt minimiskydd på arbetsmiljöns område är extremt viktigt om vi ska ha en fri marknad och fri rörlighet för företagen.                               

Innebär inte regleringar på arbetsmiljöns område också ett hot mot den svenska modellen?

− Nej, det är ett område där konflikter inte uppstår med den svenska modellen på samma sätt som i till exempel frågan om minimilöner.

JOHAN DANIELSSON

ÅLDER: 39 år

AKTUELL SOM: Ny bostad- och biträdande arbetsmarknadsminister.

UTBILDNING: Pol.mag i statsvetenskap, Linköpings universitet, examen 2006.

ERFARENHET: Ledamot i Europaparlamentet 2019 – 2021, LO:s EU-samordnare 2010 – 2019, politiskt sakkunnig i Europaparlamentet 2007 – 2010.

BOR: Villa i Älvsjö.

FAMILJ: Sambo, två barn, 3 och 6 år gamla.

FRITID: Ägnar mycket ledig tid åt barnen, är fanatisk fan av NHL-klubben Calgary Flames från Kanada, och beger sig gärna till sitt fritidshus i byn Laknäs vid Siljan.

UPPVÄXT: I Borlänge, bodde i ett kedjehus som nästan såg ut som huset i tv-serien Svensson-Svensson. Blev i tonåren medlem i SSU.

 

 

REGERINGENS STRATEGI FÖR ARBETSMILJÖ

Regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2021 – 2025 har fyra mål:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, vilja och orka jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – jobbet ska bidra till hälsa och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera sitt liv eller hälsa på jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – bristfälliga arbetsmiljöer ska aldrig vara konkurrensmedel.

Strategin ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att individer utestängs från arbetslivet. Ett viktigt inslag i strategin är nollvisionen för dödsolyckor på jobbet.

 

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer