Så går de på tvärs mot arbetsrätten

2017-02-23 00:00 Calle von Scheele  

Avtalslöst. Hamnarbetarförbundets önskemål om lokal strejkrätt i varje olöst fråga går på tvärs mot arbetsrätten. Mbl bygger på att facket får inflytande och fackliga rättigheter i utbyte mot fredsplikt.

I Göteborg försöker Hamn­arbetarförbundet slå sig till en facklig position som inte har stöd i svensk lag. Hur de än vänder sig möter de ur sitt perspektiv problem. Därför är de skeptiska till lösningen med hängavtal som skulle ge dem fackliga rättigheter enligt mbl.

– Problemet är att arbetsgivaren blir tvungen att förhandla och informera. Men vi behöver inte vara med på tåget, utan arbetsgivaren kan göra upp med Transport. Då blir medinflytandet bara ett spel för gallerierna, säger Peter Annerback, ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning Hamnfyran.

Hamnarbetarförbundet kan inte heller teckna ett eget kollektivavtal med annat innehåll än det rådande Transportavtalet. Vid en konflikt gäller villkoren i det först tecknade avtalet, alltså Transports avtal. På denna punkt känner sig arbetsgivaren trängd.

– Vi kan som företag inte göra något åt att Transport var först med att teckna avtal, säger Sophia Tuveson, hr- och förhandlingschef på AMPT.

Nyligen kom en dom från Arbetsdomstolen i ett sådant fall rörande fyra Norrlandshamnar. Transport fick skadestånd för brott mot deras avtal (se sidan 30).

För att gå med på hängavtal vill Hamnarbetarförbundet bland annat ha en egen förhandlingsordning, som tillägg till avtalet.

Generellt sett är det svårt att göra tillägg i hängavtal, konstaterar Per Ewaldsson, jurist på Medlingsinstitutet. Det gäller även sådant som en ny förhandlingsordning eller andra regler för hur parterna ska uppträda mot varandra.

– Vid sidan av villkor reglerar kollektivavtal förhållandet mellan parterna som undertecknat avtalet. Därför kan en sådan lösning hamna i konflikt med det redan tecknade kollektivavtalet.

Ett exempel på skillnaden mellan avtal och avtalslöst visar sig i de förhandlingar om personalned­skärningar som arbetsgivaren har kallat till. Trots att en majoritet av dem som riskerar uppsägning tillhör Hamnarbetarförbundet, blir det ­avtalsbärande förbundet Transport arbetsgivarens motpart. Det följer reglerna i mbl.

Men i mbl finns en paragraf som ger fack utan kollektivavtal rätt till förhandlingar i vissa situationer som rör verksamheten.

– En bestämmelse i mbl säger att om en fråga angår förhållandena för vissa arbetstagare ska arbetsgivaren förhandla med deras fackliga organisation även om den saknar kollektivavtal, säger Per Ewaldsson.

Ett scenario är att Hamnarbetarförbundet med hjälp av punktstrejker slår sig till ett eget avtal, trots att allt förekommande arbete i landets hamnar är reglerat i avtalet med Transport. Sveriges hamnar vill ha en lagändring som omöjliggör stridsåtgärder i sådana fall.

– Arbetsgivaren kan bli tvungen att skriva på något som strider mot det centrala avtalet. Sedan döms arbets­givaren till skadestånd i domstol. Det är ett moment 22 i lagstiftningen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar apropå domen rörande de fyra Norrlandshamnarna.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer