Så här går det till när det blir en tredskodom

2015-01-12 09:56 Ann Norrby  

(Uppdaterad) Tredskodomar är juridikens walk over: Den som blir stämd och som uteblir eller inte svarar förlorar. Och den som har stämt vinner.

En tredskodom saknar juridiskt intresse, AD prövar inte själva sakfrågan. Men ändå kan en tredskodom ha avgörande betydelse för den enskilda.

Så var det för kvinnan som fick sluta sin provanställning på ett it-bolag efter två veckor därför att hon varit hemma och tagit hand om sjuka barn i fyra dagar, dom 66/14. Hon fick 100 000 kronor i skadestånd för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. En provanställning kan visserligen avslutas på dagen, utan några som helst motiv, undantaget är dock diskriminering.

Kvinnan har ännu inte fått sina pengar, hon har vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med det.

2014 slutade  fler tvister än vanligt med en tredskodom.2014 var det 30 procent av domarna tredskodomar, för tio år sedan var de 11 procent av domarna (se diagrammet).

Tredskodomar kan för det första dömas ut när en stämd inte lämnar det skriftliga svar som domstolen begär in efter en stämning.

För det andra om någon av parterna i ett mål inte kommer till den muntliga förberedelsen efter skriftväxlingen.

För det tredje om någon av parterna inte kommer till en utsatt huvudförhandling.

I alla tre fallen krävs att den som blir kallad till förberedelse eller förhandling eller som avkrävs ett svar, får veta att målet kan komma att avslutas med en tredskodom.

De flesta tvister som avslutas med en tredskodom gäller sådana mål där parterna kan komma överens genom att förlikas. Ofta gäller det uppsägningar och tvister om lön och andra ersättningar till före detta anställda. En vanlig ingrediens är också förhandlingsvägran.

I så gott som samtliga av årets tredskodomar är det fackförbund som har stämt arbets­givare. De flesta arbets­givare har inte använt sig av möjligheten att återvinna målet, utan domen har stått fast. När ett mål återvinns tas målet upp igen.

I två av årets domar, 60/14 och 75/14, återvann arbetsgivaren målet. Men när det var dags för nästa förhandling kom inte arbetsgivaren till den muntliga förberedelsen. Då blev det nya tredskodomar och de kan inte återvinnas.

Så gott som alltid dömer Arbetsdomstolen ut de ersättningar och skadestånd som har krävts. Bara om skadestånden är uppenbart för höga, jämfört med domstolens praxis, ska AD antingen sänka dem eller vägra att meddela tredskodom.

Även om Arbetsdomstolen dömt ut det allmänna och det ekonomiska skadestånd som ett fackförbund har yrkat, finns det ingen garanti att skadestånden kommer att betalas ut. De flesta mål där tredskodomar förekommer gäller små företag och det är inte ovanligt att de går i konkurs.

Efter en konkurs försvinner rätten till allmänt skadestånd och det ekonomiska skadeståndet förvandlas till en fordran i ett lönegarantimål.

Därmed blir det konkursförvaltarens sak att bedöma om den är skälig och i så fall se till att den betalas ut.

 

För dig som är prenumerant: 2014-års alla AD-domar

 

Att vara motsträvig

Beteckningen ”tredskodom” kommer av adjektivet tredsk som enligt Svenska akademins ordbok är detsamma som att vara motsträvig eller trotsig.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer