Så ökade de säkerheten på spåret

2018-12-13 00:00 Elsa Frizell  

Att göra fel på bangården leder inte bara till dyra skador på lo. Det kan även kosta medarbetare livet. Med beteendeanalytiskt säkerhetsarbete lyckades Green Cargo minska skadorna dramatiskt.

Säkerhetschefen Håkan Sjöström började under­söka hur man inom bygg och industri arbetat med behaviour based safety, förbättrad säkerhet. Med hjälp av Ulf Dennholt, specialist inom beteendeanalytisk orga­nisa­tions­förändring och konsult på Move, startade arbetet 2015 med att skapa en bild av hur säkerhetskulturen såg ut och hur den skulle kunna påverkas.

En viktig utgångspunkt som styrde arbete var att det skulle vara lokalt fokus, det fick inte bli fler regler uppifrån att förhålla sig till.

– Vi var tvungna att vända på hierarkin. De är de som är där ute som är experter på sina egna risker. Och eftersom många jobbar ensamma behövde de vara uppmärksamma på sina egna beteenden, säger Håkan Sjöström.

Metoden ”Säkra vanor” arbetades fram. På varje ort ska det finnas en så kallad kärngrupp av medarbetare som identifierar vilka risker de ser i det egna arbetet.

Utifrån detta tar gruppen fram två eller tre beteenden, vanor, som förbättrar säkerheten på just denna ort. Det kan till exempel vara att använda hörselkåpor, sätta bromssko bakom vagnen eller att inte hoppa av vagnen i farten. Varje dag får alla medarbetare fylla i ett kort om man gjorde vanan eller inte. Om man inte gjort vanan fyller man i vad som hindrade.

Om gruppen klarat av att göra sin vana i 21 dagar får de en belöning som de själva har bestämt. Det kan vara att gå ut och äta eller att få en powerbank till mobilen. Det som följs upp av ledningen är hur många vanor som uppfylls, men inte statistik för varje medarbetare.

När ”Säkra vanor” introducerades i början av 2016 fanns det motstånd. På de inledande workshopparna var det många armar i kors och skeptiska kommentarer.

– Men efter en halv dag bröt det igenom och diskussionerna tog fart när medarbetarna förstod vad det gick ut på, säger Håkan Sjöström.

Efter två års arbete, 2017, kunde Green Cargo se effekt på arbetet. Antalet incidenter gick ned markant.

– I år är statistiken inte lika bra, resultatet har dragits ned av en del stora urspårningar på grund av den stränga vintern och sommarens värmebölja. Men totalt har kostnaderna för självrisken i samband med incidenter gått från 50 miljoner till 12 miljoner kronor på denna tid.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt