Saco: Snurrigt värre i nya Las

2021-09-15 11:17 Calle von Scheele  
Göran Arrius, ordförande för Saco. Foto: Knut Capra Pedersen

NYA LAS. En arbetstagare kan plötsligt stå med två anställningar och arbetsgivare, konstaterar Saco i sitt remissvar som vill att bristerna i förslaget rättas till.

I framtiden kan anställningar både försvinna och återuppstå vid tvister om uppsägningar inom staten. Följden blir att en arbetstagare plötsligt kan stå med två anställningar och arbetsgivare. Det uppmärksammar Saco i sitt remissvar på Las-paketet.

Den fackliga centralorganisationen för akademiker ställer sig bakom Las-uppgörelsen och betonar att alla delar måste genomföras annars riskeras balansen i överenskommelsen.

Visserligen är Saco mycket nöjt över den stora satsningen på studier under hela yrkeslivet. Det är rätt väg att gå mot bakgrund av de stora omställningsbehov som präglar arbetsmarknaden.

Däremot är Saco mycket kritisk till den obalans som uppstår mellan privat och offentlig sektor. Inom stat, kommuner och regioner kommer inte alla delar i förändringarna att kunna utnyttjas fullt ut.

– Vi tycker inte att man har tagit tillräcklig hänsyn till offentlig sektor och vi ser en risk att våra medlemmar där kommer att missgynnas, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Utredningen om lagändringarna har endast undantagsvis beaktat den offentliga sektorn i sina överväganden. Ett återkommande problem är att de förbättringar som avser bland annat visstidsanställning, företrädesrätt och uthyrd arbetskraft inte får fullt genomslag på den statliga sidan, hävdar Saco.

På flera punkter anser Saco att förändringarna i Las är otydliga och efterlyser mer vägledning av hur nya regler ska tolkas.

”Det finns vissa lagtekniska oklarheter och motsägelser i utredningen som kan leda till bristande förutsägbarhet, vilket i sin tur kan föra med sig onödiga tvister”, skriver man i remissvaret.

Utformningen av begreppet sakliga skäl kan vara tvistedrivande när det gäller uppsägning av personliga skäl efter samarbetsproblem. Där är det viktigt att förarbetet förtydligas. Arbetstagarna måste även i fortsättningen kunna framföra synpunkter och kritik i syfte att utveckla verksamheten utan att det ska bedömas som samarbetsproblem, understryker Saco.

De nya reglerna om att anställningen inte ska bestå vid tvister om felaktiga uppsägningar eller avskedanden har blivit snurriga, enligt Saco. Anledningen är reglerna när uppsägningen ogiltigförklaras i domstol. De har inte ändrats.

Vid en ogiltigförklaring ska anställningen fortsätta, trots att den redan har upphört. Problemet är inte endast teoretiskt, poängterar Saco.

”Den tolkning som ligger närmast till hands är att anställningen ”återuppstår” om uppsägningen ogiltigförklaras av domstol,” skriver Saco i sitt remissvar.

Arbetstagare som har fått en ny anställning och vinner tvisten stöter på problem, eftersom de då har två anställningar och två arbetsgivare. En sådan arbetstagare kan inte infinna sig hos den tidigare arbetsgivaren innan uppsägningen hos den nya arbetsgivaren löpt ut.

Det är också viktigt en arbetstagare som har vunnit tvisten i domstol inte anses göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten mot någon av arbetsgivarna.

Saco vill se att dessa inkonsekvenser rättas till. Förarbetena måste visa hur systemet i sin helhet är tänkt att tillämpas, understryker organisationen.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer