Samarbetsproblem gav rätt att säga upp prästen

2017-03-30 00:00 Ann Norrby  

Kyrkan hade saklig grund för att säga upp prästen. Men prästen skulle ha fått lön ända tills tvisten var avgjord.

En präst anställdes i den etiopisk-ortodoxa Tewahdokyrkan 2001. Fram till 2011 hade han olika typer av anställningar i kyrkan. Sommaren 2011 åkte han till USA. Där hade han först semester och stannade sedan för studier och arbete. Han kom sedan tillbaka till Sverige och anställdes på nytt i församlingen i mars 2014. Då fick han en anställning på 30 procent och en lön på 8 100 kronor. Han sades upp den 13 november 2015 till följd av en konflikt med bland andra ärkebiskopen i trossamfundet.

Konflikten handlade bland annat om att prästen hade varit missnöjd med sin lön.

Frågan i Arbetsdomstolen var om det fanns saklig grund för uppsägning. Tvisten har även rört om prästen har haft rätt till lön under tiden från att uppsägningstiden löpt ut till dess att tvisten avgjorts, det vill säga under den så kallade förlängnings­tiden. Konflikten har också handlat om vilken lön som kyrkan skulle betala under denna tid och om kyrkan har stängt av prästen i strid med anställningsskyddslagen.

Vision: Uppsägningen är ogiltig och det saknas särskilda skäl att säga upp prästen. Prästen har inte fått några varningar eller tillrättavisningar.

Han har rätt till sin lön under förlängningstiden. Han utlovades en högre lön, och det var därför inte konstigt att det blev meningsskilj­aktigheter.

Arbetsgivarparterna: Prästen har blivit varnad och fått flera chanser att bättra sig. Han har haft arbetsuppgifter som förutsatt kyrkoledningens absoluta förtroende. Han har vid flera tillfällen visat prov på bristande respekt för sina världsliga och andliga överordnade.

Arbetsdomstolen: Det har funnits motsättningar och samarbetsproblem av sådan art att det allvarligt har försämrat förutsättningarna för kyrkan att bedriva sin verksamhet. Prästen har inte varit utan skuld till samarbetssvårigheterna och det måste också ha stått klart för honom. Det har inte heller varit möjligt för kyrkan att erbjuda prästen ett annat arbete.

Det finns saklig grund för uppsägning. Prästen har dock haft rätt till lön under den så kallade förlängnings­tiden.

DOMSLUT

Vision förlorar målet till sådan del att förbundet ska ersätta arbetsgivarparten för hälften av deras rättegångskostnader. Vision ska därför betala 113 750 kronor till Arbetsgivaralliansen och kyrkan. Kyrkan ska dock betala sammanlagt 34 410 kronor till prästen i lön.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer