Sifferlösa avtal ska höja lönerna

2013-08-21 23:00  

Lärarna förkastade sifferlösa avtal efter sitt första försök. Nu ändrar de sig. <br>- Det sifferlösa avtalet 2007 var ett totalhaveri. Vi har gått med på det igen, men arbetsgivarna måste visa att de är seriösa, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.<br>Men Kommunal vägrar.

Förra gången Lärarförbundet hade sifferlöst nollades lärarna i Stockholm och i några kommuner till menar Mathias Åström. Ändå gick Lärarförbundet i höstas med på ett fyraårigt avtal där de två senare åren saknar siffror för hur mycket lönerna ska höjas. Förbundet hoppas att det ska kunna ge lärarna mer än normen då lärarna halkat efter i löneutveckling.

– Lärarnas löner måste höjas, säger Mathias Åström.

Med lokal lönebildning utan siffror borde det gå, förutsatt att arbetsgivarna verkligen tar det här på allvar, anser han.

Sjuksköterskorna var ute i konflikt 2008 efter att ha sagt upp sitt tillsvidareavtal för att det inte gav tillräckligt mycket i löneökningar. 2011 valde Vårdförbundet att teckna ett sifferlöst avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Det var ett tvåårigt avtal som kunde förlängas i ytterligare två år om inte någon av parterna sade upp det. Avtalet antogs av en oenig kongress men det gäller till den 31 mars 2015. Vårdförbundet sade inte upp det.

– Vi hade inte fått sämre än några andra, kanske något lite mer, säger Kerstin Persson, Vårdförbundets förhandlingschef.

Löneökningarna låg på tre procent både 2011 och 2012, vilket var mer än märket som gällde då, framhåller hon.

– Att jobba med avtal som inte är siffersatta fungerar så här långt. Men det krävs mer för att utveckla den lokala lönebildningen. Ofta är det enklare att följa en siffra, säger Kerstin Persson.

Förbundet tror att förutsättningarna för att förbättra lönerna för dess kvinnodominerade medlemsgrupper är större om det inte finns några tydliga siffror. Att Kommunal håller fast vid sina, tycker Kerstin Persson är en nackdel.

– Det hindrar utvecklingen. Ju fler som jobbar med lokal lönebildning desto bättre.

Vision har också valt sifferlöst, i alla fall under avtalsperiodens senare hälft. Men Mona Tapper, förhandlingschef, vill inte kalla det sifferlöst.

– Vi säger avtal utan angivna nivåer i stället. Det kan tyckas löjligt, men det finns väldigt mycket oro associerat med begreppet sifferlösa avtal, som att de inte ska ge något utfall.

Hon påpekar att Vision tecknar löneavtal så att medlemmarna ska få löneökningar.

– Det är inte så många avtal som är så utvecklade som våra när det gäller individuell lönesättning. Men vi har gått lite på tomgång och behöver få in nya influenser. Vi är beredda att testa detta för att se om vi kan åstadkomma den löneutveckling vi vill ha, säger Mona Tapper.

Hon understryker vikten av att få systemet att fungera, eftersom en del av medlemmarna är chefer och sätter Kommunals medlemmars löner.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens med alla sina större motparter om sifferlösa avtal från och med 2015, med undantag för Kommunal.

– Andelen medarbetare som omfattas av avtal utan centralt angiven nivå har ökat från 6 procent 2010 till 60 procent, säger SKL:s förhandlingschef Petter Skogar.

– Jag är nöjd utifrån mitt uppdrag.

Visst vill SKL teckna avtal utan siffror även med Kommunal, men det bygger på att båda parter tror på idén. Petter Skogar är nöjd även med avtalet med Kommunal eftersom det inte innehåller några individgarantier. Utan individgarantier har de lokala parterna större möjlighet att premiera duktiga arbetstagare. För, som han säger – hur mycket vill den lokala chefen satsa på utvecklingssamtal och lönesamtal om det bara är 200 spänn som kan fördelas lokalt?

Petter Skogar har en teori om varför just offentlig sektor satsar på avtal utan siffror:

– Många är med i facket, det finns lokala företrädare. Då upplevs det inte så farligt att decentralisera makten.

Petter Skogar kom till SKL från jobbet som förhandlingschef hos Almega. Snart ska han vidare till KFO med sin mission. För arbetsgivarna är fördelarna med sådana här avtal att det blir en tydligare koppling mellan prestation och lön, att lönen kan användas som styrmedel, förutsatt att det finns tydliga lönekriterier som medarbetarna förstår och respekterar. Dessutom ger de större flexibilitet, som att svårrekryterade gruppers löner kan höjas mer, menar han.

– Det är stora rekryteringsbehov i välfärdssektorn framöver. En väl fungerande lönebildning kommer att göra de här jobben mer attraktiva. Lönespridningen som är väldigt sammanpressad måste öka.

Men, betonar Petter Skogar, det här betyder en hel del arbete för arbetsgivarna.

Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, anser att Vision, Vårdförbundet och Lärarförbundet lever i en helt annan verklighet. De har alla någon under sig, som skapar ett golv. Det har inte Kommunals medlemmar.

– Om vi inte skapar det själva blir det helt källarlöst. Då kan lönerna sjunka hur lågt som helst. Siffrorna i vårt avtal utgör ett golv.

Även Hotell- och restaurangfacket på den privata sidan är emot sifferlöst.

– Vi har inte samma utgångsläge som tjänstemän och akademiker. Våra medlemmar är glada om de över huvudtaget får prata lön med sin arbetsgivare, säger Malin Ackholt, avtalssekreterare.

Annelie Nordström ser hur allt fler hemtjänstföretag saknar kollektivavtal. Hon menar att sifferlösa avtal och lokal lönebildning inte är samma sak och att det pratas om sifferlösa avtal som något modernt. Men då tycker hon att man måste prata om hur de påverkar maktspänningen mellan parterna.

– Jag är inte säker på att mer samverkan gynnar våra medlemsgrupper. Tyvärr har vi inte sett den effekten. Vi är snarare på väg att bli mer konfrontatoriska. Vi är trötta på att bli hunsade med, säger hon.

Kraftig ökning av sifferlöst

  • Mer än dubbelt så många arbetstagare,  850 000, kommer att omfattas av sifferlösa avtal 2015 jämfört med förra årets 420 000.
  • Stora avtal inom offentlig sektor (kommuner och landsting) har träffats utan siffror i den pågående avtalsrörelsen.
  • En fjärdedel av Sveriges kollektivavtalsbundna arbetstagare kommer att få löneökningar efter en helt lokal lönebildning 2015.

Källa: Medlingsinstitutet

Elisabet Örnerborg

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen