Självständigheten avgör gränsdragning

2015-09-23 23:00  

Tjänsteleverantörens självständighet i förhållande till tjänstemottagaren avgör om det är utstationering av bemanningsarbete eller annan ut­stationering. Vid utstationering av bemanningsarbete har Österrike rätt att kräva arbetstillstånd för arbets­tagare från Ungern.

Det ungerska företaget Martin Meat stämde sina juridiska rådgivare i ungersk domstol. Rådgivarna hade nämligen informerat företaget om att det inte behövde ansöka om arbetstillstånd för sina arbetstagare för att fullgöra ett avtal med ett österrikiskt köttföretag.

Den ungerska domstolen ställde två frågor till EU-domstolen. Kunde detta vara en sådan typ av utstationering när arbetskraft ställs till förfogande (bemanningsarbete)? Hade Öster­rike rätt att begränsa den fria rörligheten för ungerska arbetstagare genom att ställa krav på arbetstillstånd för dem?

EU-domstolen konstaterar att Österrike har rätt att begränsa den fria rörligheten för ungerska arbetstagare enligt övergångsbestämmelserna som bland annat Österrike antog i samband med EU:s stora östutvidgning 2004. I bestämmelserna specificerades några särskilt känsliga branscher. Domstolen anser att Österrike, trots att slakteribranschen inte var uppräknad, hade rätt att kräva arbetstillstånd också inom den branschen.

Arbetstillstånd behövs bara när arbetstagarna utnyttjar den fria rörligheten för arbetstagare. Vid utstationering är det vanligtvis endast arbetsgivaren som utnyttjar den fria rörligheten för tjänster. Om det är fråga om utstationering av bemanningsarbete anses dock också de utstationerade utnyttja den fria rörligheten för arbetstagare.

När den nationella domstolen ska bedöma vad som är bemanningsarbete i utstationeringsdirektivets mening, ska den särskilt beakta tre villkor. Det ska för det första vara en tjänst som utförs mot ersättning. För det andra krävs det att arbetstagarens förflyttning till värdmedlemsstaten utgör själva föremålet för företagets tillhandahållande av tjänster. För det tredje ska arbetstagare som ställts till förfogande utföra sina arbetsuppgifter under användarföretagets ledning.

Det andra villkoret är särskilt viktigt för att skilja bemanningsutstationering från andra former av utstationeringar. Om villkoret är uppfyllt eller ej avgörs av hur stort inflytande tjänsteleverantören har haft i förhållande till tjänsteanvändaren. Att tjänsteanvändaren genom avtalet ger vissa instruktioner om hur tjänsten ska utföras eller kontrollerar att den utförs avtalsenligt, ska inte i sig föranleda slutsatsen att det är fråga om bemanningsarbete.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer