Ska företagets pensionsmiss drabba mig?

2018-01-25 00:00  
Lag & Avtals expertpanel svarar på läsarnas frågor om arbetsrätt: Dan Holke, vd, LO-TCO Rättsskydd, Pia Attoff, advokat, Attoff Law och Kent Brorsson, chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivarorganisation, EFA. Foto: Jörgen Appelgren

I januari började jag ett nytt jobb. Nu har jag upptäckt att före­taget inte gjort några pensionsinbetalningar. De säger att det varit stökigt internt. Nu vill arbetsgivaren bara betala in den summa som missats. Jag anser att de borde kompensera mig för den värdeökning som hade skett under året om pengarna hade betalats in i tid.

Det framgår inte av frågan om aktuella pensionsinbetalningar avser en kollektivavtalsreglerad pension eller om det är en ext­ra pension som frågeställaren själv har avtalat sig till med sin arbetsgivare. Rent allmänt gäller att den som bryter mot en avtalad förpliktelse och därmed vållar motparten en skada ska ersätta denna skada. Det gäller oavsett om avtalet är en separat överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare eller följer av ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

Om arbetsgivaren bryter mot en kollektivavtalad bestämmelse kan denne dessutom få betala så kallat allmänt skadestånd till både den arbetstagare som drabbats av avtalsbrottet och till motparten i kollektivavtalet, det vill säga det fackförbund som träffat avtalet.

När det gäller just förpliktelsen att betala försäkringspremier i rätt tid och med rätt belopp har rätten till allmänt skadestånd på stora delar av arbetsmarknaden ersatts av ett annat sanktionssystem som bland annat innehåller en förseningsavgift som arbetsgivaren ska betala in till försäkringssystemet.

Den som påstår att en skada uppstått på grund av motpartens avtalsbrott måste kunna bevisa det. Det kan ofta vara svårt att visa hur utvecklingen skulle ha blivit om premien betalats i rätt tid. Om den försenade inbetalningen verkligen lett till en förlust beror på hur pengarna då skulle ha placerats och vilken utveckling den placeringen skulle ha haft under aktuell tid. Det finns vidare olika regler på arbetsmarknaden om när premien ska betalas och om den ska beräknas månadsvis eller årsvis.

Om frågeställaren hade ett avtal om att betalningen skulle ske månatligen och den förpliktelsen återfinns i försäkringsavtalet mellan arbetsgivaren och försäkringsbolaget, så har sannolikt försäkringsbolaget rätt till ränta på den försenade betalningen. Men exakt vad som gäller i frågeställarens fall går inte att uttala sig om utifrån de uppgifter vi har.

Vi vill dock understryka att det är mycket viktigt att man som anställd kontrollerar att arbetsgivaren verkligen har rapporterat in rätt lön och betalat premien. Försäkringsbolagen skickar årligen ut information till de försäkrade om vilka inbetalningar som gjorts och det är viktigt att man som anställd kontrollerar att dessa besked är korrekta.

Vid kontroller som fackförbund gjort har det visat sig att det åtminstone i vissa branscher förekommer en omfattande underrapportering till försäkringssystemen när det gäller utbetalda löner. I rättsfallet AD 2013 nr 80 hade ett bolag ett visst år bara anmält 17 personer som anställda när man i verkligheten hade haft 220. Om inte fusket upptäckts handlade det där om flera miljoner som arbetstagarna skulle ha gått miste om.

Om pensionen beror på kollektivavtal kan den anställda alltid vara säker på att inte förlora sin pension även om arbetsgivaren inte betalat in premierna. Det kollektiva försäkringssystemet garanterar inbetalningarna. Men om arbetsgivaren inte rapporterat in korrekta löner till försäkringssystemet riskerar arbetstagaren ändå att gå miste om sin avtalspension om det inte upptäcks.

Om pensionen inte följer av kollektivavtal riskerar arbetstagaren att gå miste om pensionspengar om arbetsgivaren kommer på obestånd. Alla arbetstagare bör därför noga kontrollera att man får ett årsbesked från försäkringsbolaget och att löneuppgifterna i det är korrekta.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer