Skaka hand ingen rättighet

2008-06-24 13:03 Esref Okumus  

En muslimsk man vägrade skaka hand med en kvinnlig chef. Arbetsförmedlingen drog in hans ersättning med hänvisning till jämställdheten. Därmed har Sverige fått ett ovanligt rättsfall om handskakning.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, har för första gången fått in tre anmälningar från tre muslimska män som av religiösa skäl vägrat skaka hand med kvinnor på arbetsplatsen. Samtliga tre anser sig ha utsatts för diskriminering sedan de nekats arbete på grund av vad de kallar religiös övertygelse.
Två av anmälningarna, som är "under utredning", gäller två män som av ett bemanningsföretag nyligen blev anvisade till en arbetsplats i Stockholm. Arbetsgivaren gör ingen hemlighet av att männen nekades jobb på grund av att de vägrat skaka hand med en kvinnlig arbetsledare. En av de två männen krävde och fick ett intyg där det står:

"… han hälsar inte på kvinnor av religiösa skäl. … då vi har kvinnliga arbetsledare och chefer fungerar inte detta hos oss".

Den tredje anmälaren är en svetsare vars fall DO har valt att gå till domstol med. Mannen vägrade ta en kvinnlig chef i handen när han introducerades på den arbetsplats där han skulle praktisera. Arbetsförmedlingen i Älmhult ansåg att mannen därmed medverkat till att han inte fick jobbet och drog in AMS-åtgärden. Samma sak ansåg också dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som avslog mannens överklagande. ams hänvisar även till jämställdheten i arbetslivet.

Men DO Katri Linna, som yrkar ett skadestånd på drygt 180?000 kronor, ger en annan bild av det inträffade. För det första var inte handskakningen skälet till att mannen nekades praktik. För det andra är handskakning ingen rättighet, menar hon.

- Man kan skaka hand och vara respektlös, eller skaka hand på ett respektlöst sätt. Jämställdheten kan uppnås på annat sätt.

Till bilden hör att svetsaren satte handen på bröstet och bugade inför chefen, vilket visar att den uteblivna handskakningen inte var ett uttryck för respektlöshet eller kvinnoförtryck, påpekar Katri Linna. Det vore en annan sak om han hade vänt ryggen åt henne och gått.

Men hur skulle det kännas för Katri Linna om det vore hennes hand som blev hängande i luften?
- Oj, jag kände visst inte till den sociala koden, skulle jag tänka. Jag skulle känna mig lite bortgjort men inte nedvärderad.

Kan du tänka dig att anställa en sådan person på DO?
- Vi har redan haft en och det har inte varit några som helst problem.

Det finns dock alltid en gräns, understryker DO. När arbetsuppgifterna kräver att mannen ska röra vid kvinnan, exempelvis vid läkarundersökning, går det inte längre att åberopa religionsfriheten.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer