SKR ryter ifrån om att ställas utanför

2021-09-15 09:35 Carl von Scheele  
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Foto: TT-Bild

NYA LAS. Arbetsgivarna i SKR, liksom Arbetsgivarverket, har inte fått delta i utformningen av nya Las. Företrädare för hela arbetsmarknaden måste ha samma möjligheter att medverka i fortsättningen, kräver de båda i remissvaren på Las-paketet.

I sitt remissvar kritiserar SKR, Sveriges kommuner och landsting, regeringen skarpt. När lagstiftning som berör hela arbetsmarknaden tas fram ska samtliga parter beredas möjlighet till inflytande, understryker SKR.

Arbetsmarknadens parter delades upp i ett A- och B-lag när Las-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK, IF Metall och Kommunal överfördes till lagstiftning.

De fack och arbetsgivare som undertecknas överenskommelsen utgjorde utredningens expertgrupp. Övriga parter fick delta i en dialoggrupp och där gavs information. Dessa parter har inte haft någon reell möjlighet till insyn eller påverkan på utredningen och dess förslag, vittnar SKR.

– Vi har nu en formell möjlighet till påverkan i remissvaret, men det är så pass sent i processen att det i ett påverkansperspektiv har begränsad betydelse, säger Tomas Björk, arbetsrättschef, SKR.

Han vill inte bedöma om utformningen av lagstiftningen eller förarbetet sett annorlunda ut ifall SKR kunnat delta fullt ut i arbetet.

– Nej det kan jag inte sia om, men vi hade kunnat lyfta frågor och problematisera kring frågor på ett annat sätt än vad vi haft möjlighet till nu.

I fortsättningen måste alla företrädare på arbetsmarknaden få samma möjligheter till inflytande i lagstiftningsarbetet, skriver SKR i sitt remissvar. Liknande kritik på denna punkt framförs av LO-förbundet Seko i ett annat svar.

Arbetsgivarverket understryker i sitt remissvar att det inte är första gången som lagstiftning utgår från kollektivavtal på den privata sektorn. Utvecklingen är riskabel och försvårar eller omöjliggör anpassningar i andra sektorer. Metoden leder till att styrkeförhållandena mellan parterna på övriga sektorer förskjuts och det kan i sin tur innebära ökat behov av särlagstiftning, enligt verket.

Lagen om offentlig anställning behöver ses över hävdar Arbetsgivarverket.

När det gäller sakinnehållet i förändringarna av arbetsrätten ställer sig SKR bakom förslaget. Däremot har SKR farhågor om problem på vissa punkter.

Organisationen varnar till exempel för oönskade effekter när regeln om särskilda skäl vid uppsägningar blir dispositiv och kan få ändrat innehåll i olika sektorer genom avtalsuppgörelser. På denna punkt är dispositiviteten i huvudsak negativ och kan skapa trösklar som försvårar rörligheten på arbetsmarknaden, hävdar SKR.

Organisationen tar också upp en intressant effekt av bestämmelserna kring hyvling. Det är oklart hur turordningsreglerna ska tillämpas om sänkt sysselsättningsgrad sker samtidigt som arbetsgivaren tvingas säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Vid hyvling ska den senast anställde utan undantag först erbjudas sänkt sysselsättningsgrad, i det andra fallet, uppsägning, gäller turordningsregler med undantagsbestämmelser.

Här behövs ett förtydligande hur lagstiftningens olika regler ska tillämpas i förhållande sig till varandra, säger SKR.

Arbetsgivarverket är i sin kritik mycket missnöjd med de nya reglerna för inhyrd arbetskraft. Efter 24 månader hos kunden ska de erbjudas tillsvidareanställning eller få en ersättning motsvarande två månadslöner av kundföretaget.

Statliga anställningar får enbart göras utifrån sakliga grunder som förtjänst och skicklighet, enligt regeringsformen. Enda alternativet för statliga arbetsgivare är därför att betala de två månadslönerna.

”En statlig arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala något som kan liknas vid en sanktionsavgift när arbetsgivaren följer en i grundlag”, dundrar Arbetsgivarverket i sitt remissvar och kräver särskilda regler för staten när den anlitar inhyrd personal.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer