Sluta sprid myter, Transportgruppen!

2014-02-26 23:00  

DEBATT. Facket sitter på alla vapen i konflikter, skrev Transportgruppens Per Helgesson. ”Vår demokratiska kompromisslösning har alltid ratats av arbetsgivarna”, replikerar Hamnarbetarförbundets Eskil Rönér.

Per Helgesson, Transportgruppens förhandlingschef, skriver i Lag & Avtal nummer 1/2014 till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Fackliga organisationer sitter på alla vapen, skriver Helgesson i ett sedvanligt martyriskt utspel om konflikträtten, Sveriges hamnar och vårt fackförbund. Hamnarbetsgivarna verkar ha mycket svårt att bryta med sin traditionella argumentationsteknik av överdrifter, påhitt och en sorts märklig offerroll.

Som en bakgrund till vårt svar kan vi konstatera att Svenska Hamnarbetarförbundet numera är landets äldsta dagslända. Vårt förbund fick sin dödsdom av alla näringslivets och politikens kännare redan för 42 år sedan, när ett tusental norrländska hamnarbetare som uteslutits ur Transport bildade ett nytt fackförbund tillsammans med missnöjda stuveriarbetargrupper i landets storstadshamnar. Till Helgessons och Transportgruppens förtret har den irriterande insekten inte bara överlevt upprepade utrotningsförsök från såväl arbetsgivarsidan som LO, utan även befäst positionerna i hamnarna. Svenska Hamnarbetarförbundet organiserar i dag majoriteten av landets stuveriarbetare.

Mot den bakgrunden blir det minst sagt förvirrande när Helgesson hänvisar den föreliggande situationen i stuveribranschen till den sekelgamla industriförbundsprincipen, som ursprungligen handlade om att arbetarna skulle tillhöra den fackliga organisation som organiserade flertalet på arbetsplatsen eller i branschen. I den angränsande lagerbranschen ägnar sig Transportgruppens medlemsföretag samtidigt ogenerat åt avtalsshopping, på exempelvis Lagena i Jordbro.

Helgessons huvudtes är att arbetsgivarsidan befinner sig i ett underläge och bara kan svara på en strejk med lockout. Det är ett tramsigt påstående då han av egen erfarenhet från hamnarna vet att man exempelvis också försökt vräka fackföreningen från dess lokaler, dra in facklig tid, utestänga den avtalslösa fackföreningen från förhandlingsrummen, tränga undan den fackligt organiserade arbetskraften med hjälp av bemanningsföretag, göra sig av med förtroendevalda och varsla om uppsägningar i utpressningssyfte. Transportgruppen har prövat alla maktmedel mot vårt förbund.

Per Helgessons svar på sin egen problembeskrivning är ett närmast korporativistiskt krav på proportionalitet mellan vidtagna stridsåtgärder och själva stridsfrågan. Själv visar han på ett mästerligt sätt hur subjektiv en sådan lagstiftning skulle vara genom att rada upp exempel på Hamnarbetarförbundets påstådda ansvarslöshet:

Först berättas vandringssägnen om en konflikt gällande förhandlingsordning och fackföreningens möjlighet att verka på en arbetsplats, som av Helgesson reduceras till att handla om sylt och ketchup.

Därefter berättas om en dispyt där facket, tvärtemot Helgessons förvanskning, motsatte sig eskalerande utnyttjande av övertid och timanställda i en hamn där nivåerna redan låg på motsvarande tiotals heltidstjänster. Frågan löstes vid förhandlingsbordet och någon verksamhet som stred mot kollektivavtalet förekom inte.

Under hela Helgessons gärning på Transportgruppen har samma erbjudande legat på bordet: branschens majoritetsfackförbund Hamnarbetarförbundet accepterar att, tillsammans med Transport, skriva under stuveribranschens gällande centrala avtal som fullvärdig avtalspart. Med alla de skyldigheter och rättigheter som därmed följer.

Vår demokratiska kompromisslösning har alltid ratats av arbetsgivarna. Således omfattas våra medlemmar fortfarande inte av fredsplikt. Detta förhållande står inte i motsättning till den svenska modellen. Tvärtom är det dess grundfundament: arbetsgivarna köper fredsplikt i utbyte mot stabilitet. Arbetarna säljer kraftiga inskränkningar av rätten att vidta stridsåtgärder i utbyte mot avtalsfästa villkor och andra rättigheter. Inga privilegier utan uppoffringar.

Det är hög tid för Transportgruppen att ta sitt ansvar i den svenska modellen och sluta avtal som involverar alla Sveriges hamnarbetare i avtalsprocessen, i stället för att försöka sprida myter och vädja till regeringen om odemokratisk lagstiftning.

Eskil Rönér, förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet

Debattera arbetsrätt!

Mer åsikter och debatt – läs på lag-avtal.se/asikter

Vill du skriva en debattartikel? Mejla ditt förslag till redaktion@lag-avtal.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen