Snabb tillväxt på otrygga jobb

2015-03-25 23:00 Michael Töpffer  

Är du arbetsgivare, undvik att gå till arbetsdomstol för du kommer ändå att förlora.Det säger Bo Lundqvist, svensk företagare på Filippinerna.<br/>– Arbetsrätten är nästan helt i den anställdes favör, säger han och berättar att företag på sinnrika sätt försöker förbereda sig för att stå emot den.

Filippinerna tillhör Asiens snabbast växande ekonomier – och med en ökad globalisering har även arbetsrätten utsatts för utmaningar.

Bo Lundqvist, 44, kom till Filippinerna som dykinstruktör för 16 år sedan men driver i dag ett företag i it-branschen, med ett 50-tal anställda, i Manila. De anställda är i huvudsak ingenjörer och redovisningsexperter.

– Arbetsrättslagstiftningen är väldigt fokuserad på den anställde. Den anställdes rätt är garanterad och som företagare är det svårt att vinna en dispyt, säger Bo Lundqvist.

– Det gör att jag är försiktig med att anställa folk eftersom det är svårt att bli av med dem, fortsätter han.

Det här har skapat en arbetsmarknad på Filippinerna där många företag bara har projektanställda. Sex månader är gränsen innan en projektanställning enligt lag omvandlas till fast anställning.

– Det gör att många företag bara har projektanställda i fem månader. Sedan åker de ut och man tar in en ny, berättar Bo Lundqvist.

När man väl har anställt någon tillkommer en rad skyldigheter. En är att betala olika typer av försäkringar.

Det finns ingen traditionell arbetsgivaravgift som betalas i klumpsumma ovanpå lönen för varje anställd. Däremot finns flera individuella försäkringar. Vissa är obligatoriska för arbetsgivaren, som en grundläggande sjukförsäkring, medan andra är frivilliga, men som ofta ändå ­erbjuds för att locka kompetent personal. Ett exempel kan vara en sjukförsäkring som också täcker den anställdes familj och föräldrar.

– Det finns inget pensionssystem här utan föräldrarna lever på barnen, berättar Bo Lundqvist. Det gör att många anställda erbjuds ytterligare försäkringar genom sitt företag som ska ersätta även detta.

– Det ligger i mitt intresse att se till så att mina anställda har dessa försäkringar. Annars kan det hända att min personal plötsligt bara försvinner ifall gamla farmor blir sjuk, säger han.

Uppstår en konflikt på en arbetsplats sker medling med en representant från arbetsmarknadsdepartementet. Det kan pågå i tre vändor innan fallet går till arbetsdomstol.

Processen är ganska snabb och kan vara över på ett par veckor.

– Som arbetsgivare gör man allt för att undvika att hamna i domstol. Det är dyrt, tar mycket kraft och chansen är stor att man förlorar, säger han.

Vid avsked gäller i tur och ordning muntlig varning, skriftlig varning, eventuellt temporärt arbetsförbud utan lön, och slutligen avsked.

Att straffa någon med löneavdrag är olagligt. Däremot går det bra att som straff och en sista varning porta någon under en ­period utan lön.

Ett knep från arbetsgivarhåll om man vill bli av med någon är att titta på arbetstiderna. På Filippinerna finns en tradition att komma sent och gå hem tidigt. Vill en arbetsgivare bli av med någon kan man ­detaljstudera arbetstiden och ofta hitta skäl att avsked någon den vägen.

Som arbetsgivare försöker man dock att undvika att sparka någon rakt upp och ned.

– Vi vet att personen i fråga då går ­direkt till arbetsdomstolen, säger Bo Lundqvist och berättar att en vanligare väg är att diskutera med den anställde och i stället hitta en förhandlingslösning som båda kan godta. Tre månadslöner är ett vanligt erbjudande.

– Man förklarar att det är bättre att personen säger upp sig själv eftersom nästa arbetsgivare kommer att höra av sig för att få referenser och då kommer vi annars att säga att personen i fråga fick sparken, förklarar han.

– Det är väldigt svårt att få ett nytt jobb med detta i registret, säger han.

När någon säger upp sig är det viktigt att det sker i ett handskrivet brev.

– Annars kan de säga att de blivit hotade eller tvingade att skriva under ett färdigskrivet uppsägningsavtal, säger han.

– Det måste framgå att personen sagt upp sig frivilligt, berättar han.

Bo Lundqvists företag erbjuder tolv ­dagars semester per år. Men det finns olika ­begränsningar. En är att man inte kan skjuta över outnyttjade semesterdagar till nästa år. En annan är att man bara kan ta ut ­semesterdagar man tjänat in. Man kan alltså inte ta ut alla tolv i januari, men där­emot i december.

Men i det djupt katolska Filippinerna är just julhelgen viktig och det är då de flesta vill vara långlediga.

– Här tar folk inte traditionell semester som vi gör i Sverige utan man är ledig för en anledning. Det kan vara en religiös högtid eller för att hjälpa föräldrarna med ­något. Vi vill att de ska hushålla med sina semesterdagar för att kunna göra allt detta under året och inte spendera all semester i början, säger han.

Hos Bo Lundqvist erbjuds tolv dagars betald sjukfrånvaro per år. Sjukdagar som inte utnyttjas innan årets slut omvandlas till kontanter som utbetalas följande april månad.

Patricia Daway är professor i juridik vid University of the Philippines i Manila. Hon berättar att Filippinerna genomgått en stor förändring på arbetsmarknaden de senaste åren, och att det följer en global trend.

– Allt färre är med i fackföreningar, och dessa får allt mindre inflytande. Vi ser en ökad individualisering, säger hon.

Hon berättar att vissa fackföreningar är direkt militanta och använder våld och vandalisering för att få igenom sina krav, vilket avskräckt vissa från att gå med. En annan förändring är strejker, som sker betydligt mer sällan nu än för några decennier sen.

Hon anser att den största frågan just nu i landet är vad hon kallar för ”kontraktualisering”, alltså där allt färre har trygga, fasta jobb, utan i stället har olika former av kontrakts- och visstidsanställningar.

– Anställningstryggheten har urvattnats. Det är ett resultat av globaliseringen, säger hon.

Michael Töpffer

Pappaledighet svårt att få – arbetsrätten på Filippinerna i 10 punkter

1. Mammaledighet är 60 dagar vid vaginal födsel, och 78 dagar vid ­kejsarsnitt. Ingen ersättning utgår om inte fall frivilliga försäkringar erbjuder detta.

2. Pappaledighet är fem dagar men utgår endast om pappan är gift med mamman och dessutom bor tillsammans med henne. Pappaledigheten måste också ansökas i god tid.

3. I ett försök att minska de snabba befolkningsökningen gäller pappa­ledighet endast för de fyra första barnen.

4. Vid varsel vid till exempel minskad orderingång gäller en halv månadslön i ersättning för varje anställningsår. Är varslet ett resultat av till exempel ökad automatisering gäller istället en månadslön för varje anställningsår. Om ett företag är näst intill bankrutt och tvingas till massavsked för att överleva utgår ingen ersättning alls.

5. Både de anställda och arbetsmarknadsdepartementet måste informeras i god tid vid varsel. De som varslas har rätt att ifrågasätta varslet och kan de presentera bevis för att skäl saknas, kan varslet stoppas av myndigheten. Företaget å sin sida är skyldigt att presentera bevis för att det finns ekonomiska skäl att varsla. Oberoende revisorer tas in för att se över skälen.

6. Vid varsel tillämpas en formel som tar hänsyn till bland annat anställningsår, ålder, utbildning, position, och det vagt definierade ”effektivitet”, som avgör i vilken ordning anställda får lämna företaget.

7. Det krävs inget minimiantal för att skapa en fackförening på en arbetsplats. För att skapa ett nationellt fackförbund inom en sektor krävs minst 10 lokala fackklubbar. Dessa ska vara registrerade och erkända av myndigheter som lokala fackklubbar på en arbetsplats.

8. Om fackföreningsanslutna på en arbetsplats genom kollektivavtal förhandlat fram en högre lön, omfattas enligt lag även de som inte är med i fackföreningen av denna lönehöjning. Skälet att vara med i en fack­föreningen är för att skapa en känsla av gemenskap och styrka gentemot arbetsgivaren.

9. Semester i privat sektor är fem dagar, men det krävs ett års anställning. I praktiken har många betydligt längre semester och olika typer av andra specialledigheter såsom för engagemang i barnens skola och för sjuka föräldrar.

10. Filippinerna har många helgdagar, runt 20. Dessutom drabbas landet ofta av naturkatastrofer, som tyfoner. Även då brukar företag och skolor stänga. En annan egenhet är att landets presidenter bättrar på sin popularitet genom att med kort varsel utropa extra helgdagar.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer