”Som SVT-anställd är man livegen”

2015-12-01 14:15 Lena Gunnars  

Sociala medier. Allt fler företag vill att de anställda ska vara aktiva på sociala medier. Men vad medarbetaren får uttrycka beror på vem arbetsgivaren är – ett privat företag, en statlig myndighet eller public service. Mikael Wadström, då programledare på SVT, skrev vad han tyckte på sin privata Facebooksida. Det skulle han inte ha gjort.

Mikael Wadström fick inte vara programledare under valrörelsen efter att han på sin privata Facebooksida kommenterat en ledare i Norrköpings Tidningar. Ledaren handlade om att ett eventuellt framtida regionkommunkontor i Östergötland bör ligga i Linköping, och att Linköping och Norrköping borde slås ihop till en kommun. Mikael Wadström höll inte med. Det skrev han på sin Facebook-sida.

Arbetsgivaren ansåg att Mikael Wadström sänkt SVT:s trovärdighet som opartisk nyhetsförmedlare. Han fick en erinran och plockades bort som programledare fram till valet 2014. I en dom som nyligen kom slår Arbetsdomstolen fast att SVT inte begick något avtalsbrott.

– SVT skärpte inför valet kravet på oberoende för medarbetare med framträdande roller under bevakningen. Arbetsgivaren klargjorde att medarbetare som samtidigt medverkade i ett politiskt parti eller på något annat sätt redovisade sin politiska ståndpunkt inte samtidigt kunde vara med i produktionen av ett program som bevakar valrörelsen, säger Sten Lycke, förhandlare på Medieföretagen, som skötte de centrala förhandlingarna åt SVT.

En av SVT:s policys säger att det är positivt att medarbetare medverkar på sociala medier, både privat och i tjänsten. Men en publicering i sociala medier är ett allmänt offentliggörande där företagets krav på oberoende i offentliga sammanhang har en överordnad ställning. Den går före medarbetarnas rätt att publicera en politisk uppfattning, står det i policyn.

– Syftet med den strikta hållningen är att företagets opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Enligt domen får SVT genom arbetsledningsrätten anpassa en medarbetares arbetsuppgifter om en publicering i sociala medier riskerar att äventyra företagets oberoende.

Mikael Wadström, som nu mer är pensionär, tolkar domen som att SVT anser sig äga den anställde även på fritiden:

– Som SVT-anställd är man livegen. Förväxlingen mellan mig som privatperson på Facebook och SVT:s officiella inställning finns ju inte alls. Folk är smartare än så. De vet att journalister har en privat uppfattning.

Mikael Wadström är besviken på att frågan om hans rätt till yttrandefrihet och anställningen inte tas upp.

Policy-orden som avgjorde Facebook-målet

PUBLIC SERVICE

SVT:s policyer höll i AD. Här kommenterar Almegas förhandlare Sten Lycke av­görande formuleringar i de fyra policy-dokumenten som företaget hänvisade till i AD.

 

Det är positivt att medarbetare medverkar på sociala medier, både privat och i tjänsten. Men SVT klargör att en publicering i sociala medier är ett allmänt offentliggörande där företagets krav på oberoende i offentliga sammanhang har en överordnad ställning. Den går före medarbetarnas rätt att publicera en politisk uppfattning.

– Företagets opartiskhet ska inte kunna ifråga­sättas. Enligt sändningstillståndet måste SVT återge korrekt fakta.

 

SVT poängterar svårigheten att kunna förutse och lista alla tänk­bara scenarior där företagets oberoende kan stå i konflikt med ett enskilt agerande.

– Policyn skyddar företagets intresse av att vara oberoende i förhållande till staten och samhälls­intressen. Det gäller att skydda före­tagets och medarbetarens trovärdighet och publicistiska integritet i programverksamheten, men även genom publicering på andra plattformar och i sociala medier.

 

Policyn tar upp att det finns allmänna begränsningar för en medarbetare på SVT att kunna främja en politisk riktning. Medarbetaren får inte heller låta sina politiska åsikter få genomslag i programverksamheten.

– SVT skärpte inför valet kravet på oberoende för medarbetare med framträdande roller under bevakningen. Arbetsgivaren klargjorde att medarbetare som samtidigt medverkade i ett politiskt parti eller på något annat sätt redovisade sin politiska ståndpunkt inte samtidigt kunde vara med i produktionen av ett program som bevakar valrörelsen.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer