Sopgubbarna riskerar rekordstort skadestånd

2017-08-24 00:00 Calle von Scheele  

Konflikt.Den vilda strejken bland sopgubbarna i Stockholm är en mycket ovanligt stridsåtgärd på svensk arbetsmarknad. Under de senaste fem åren har Arbetsdomstolen bara en gång tidigare fått en liknande konflikt på sitt bord - det var också i år.

I början av juli fick sopgubbarna på Reno Nordens anläggning i Älvsjö nog. De gick ut i vild strejk. Deras arbetsgivare hade sagt upp det lokala löneavtalet med ackordslöner och avsåg att gå över till kollektivavtalets månadslöner.

Inkomsterna riskerade att sjunka från cirka 33 000 kronor i månaden till kollektivavtalets lön på 26 201 kronor.

Dessutom begärde man att sopgubbarna skulle märka upp nycklarna till fastigheternas soprum och därmed överföra sin kunskap om nycklarna till arbetsgivaren.

I början av oktober ska sopåkarna stå till svars i Arbetsdomstolen. Reno Norden och dess arbetsgivarorganisation Transportföretagen begär ett rekordhögt skadestånd av de strejkande. Var och en krävs på 5 000 kronor.

– Bakgrunden är lagändringen 1992 då man sa att det normala skadeståndet skulle vara 2 000 kronor. Det motsvarar ett betydligt högre belopp i dag, säger Jan Bergman, chefsjurist på Transportföretagen.

Det begärda skadeståndet är betydligt mer än en uppräkning med inflationen.

– Strejken är inte bara en protestaktion, utan utfördes i rent påtryckningssyfte. Den har blivit kostsam för företaget. Vi kan komma att justera upp skadeståndskravet.

På LO-TCO:s Rättsskydd, som före­träder Transport i Arbetsdomstolen, konstaterar dess chef Dan Holke att det enbart finns något enstaka rättsfall där man dömt efter 1992 års skadeståndsbelopp på 2 000 kronor.

– Vilda strejker är väldigt ovanliga numera. Så var det inte när jag började här 1987.

Om de är ovanliga på arbetsmarknaden kunde det vara ett argument för låga skadestånd, eftersom behovet av ”avskräckning” borde vara ringa, enligt detta synsätt.

– Så kan man argumentera, men det är något Arbetsdomstolen får ta ställning till.

Sopkonflikten är den andra stämningen i år som gäller vild strejk. Sedan mars har Arbetsdomstolen ett mål som gäller 18 medlemmar i Hamnarbetarförbundet. De fullföljde inte sina arbetsuppgifter när ett fartyg skulle lossas och lastas och krävs på 2 723 kronor i skadestånd.

Under de senaste fem åren har Arbetsdomstolen i övrigt inte haft några liknande mål.

Däremot finns ett mål där Hamn­arbetarförbundet stämt APM Terminals i Göteborgs hamn för olaga stridsåtgärd när de gjort löneavdrag under de timmar medlemmar lagligt strejkat.

På Transport konstaterar man att sopkonflikten är över. De flesta av sopåkarna som strejkade sa upp sig och slutade för ett par veckor sedan. Ett fåtal gick tillbaka till arbetet. I övrigt sköts sophämtningen av underentreprenörer till Reno Norden och nyanställda.

I fråga om det uppsagda lokala löne­avtalet har Transport lite att sätta emot. I en dom 2010 konstaterade Arbetsdomstolen att Renos konkurrent Liselotte Lööf AB kunde göra exakt så. Bolaget vill ändra löneformen till månadslön. Enligt domstolen fanns den

erbjudna löneformen i kollektiv­av­talet och avtalet skyddade inte mot den lönesänkning som en ändring skulle innebära.

Miljöarbetarna i Stockholm kallar sig sopgubbar, inte sopåkare. I transportvärlden är åkare synonymt med arbetsgivare, den som driver åkeriet.

Vild strejk ovanligt

Sedan millennieskiftet är vilda strejker sällsynta. År 2000 till 2009 genomfördes 28 stycken, knappt tre om året. Efter 2010 har bara tre stycken ägt rum.

Under flera av åren mellan 2000 och 2017 genomfördes inga olovliga konflikter. Det gäller för 2003, 2008, 2010–2012, 2014 samt 2016.

Åren 1974 till 1980 var de stökigaste på arbetsmarknaden i modern tid med över 1 000 olovliga konflikter. Rekordåret 1975 inträffade 267 stycken.

Statistiken är osäker, eftersom ingen rapporterar in vilda strejker till Medlingsinstitutet. Insamlingens bas är tidningsuppgifter som sedan bearbetas.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna