Stärkt skydd till inhyrda

2012-08-22 23:00 Elisabet Örnerborg  

Regeringens förslag till hur bemanningsdirektivet ska införas i Sverige visar respekt för de svenska kollektivavtalen. Det är positivt tycker både TCO:s Ingemar Hamskär och Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström.– Men förslaget innehåller inget som undanröjer hind-ren för inhyrning, säger Henrik Bäckström.

Regeringens förslag ”Lag om uthyrning av arbetstagare” lämnades på remiss till lagrådet den 5 juli, sju månader efter att EU-reglerna skulle ha varit införda. Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström saknar ett uttalande som klart och tydligt anger att det inte ska finnas några hinder mot inhyrning. Han hänvisar till avtalsbestämmelser som säger att högst 10 procent får vara inhyrda eller att inhyrningen bara får sträcka sig över en kortare tid. Och så det där undantaget från undantaget i medbestämmandelagen.

– Arbetsgivare måste förhandla med facket innan entreprenörer anlitas. Undantag är när någon med en speciell kompetens ska anlitas som till exempel en it-konsult. Men om it-konsulten är från ett bemanningsföretag gäller inte undantaget, förklarar Henrik Bäckström.

TCO:s seniorjurist Ingemar Hamskär tycker att regeringens förslag i stort sett är bra.

– För inhemska förhållanden kommer den nya uthyrningslagen att få begränsad betydelse då vi har hög täckningsgrad på våra kollektivavtal och inte vill ha lön reglerad i lag.

När det gäller utstationerade uthyrda arbetstagare är det positivt att utrymmet för likabehandling utökas, menar han.

– Här tog dock inte regeringen tillvara den möjlighet som direktivet ger att likabehandla fullt ut.

Enligt utstationeringslagen får facket bara ta till stridsåtgärder för att reglera utstationerades villkor genom kollektivavtal i vissa fall. Bland annat får facket bara kräva minimilön. Men i den särskilda paragraf som regeringen nu föreslår står det inget om minimilön utan rätt och slätt lön. Men fortfarande gäller att facket inte kan ta till strid för att träffa avtal om villkor utanför ramen.

– Det betyder, sammantaget med de så kallade bevisreglerna, att förslaget alltjämt står i strid med internationella konventioner, säger Ingemar Hamskär.

Han ställer sig också kritisk till att det fortfarande går att hyra in för att tillgodose ett permanent arbetskraftsbehov.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen