Stöd till våldsutsatta kvinnor tillåten bisyssla för polis

2017-08-24 00:00 Calle von Scheele  

En kvinnlig polis valdes till ordförande i en förening som gav stöd till framför allt våldsutsatta kvinnor. Arbetsgivaren ansåg bisysslan otillåten och hänvisade till att den kunde rubba förtroendet för polisen.

Den kvinnliga polisen arbetade i receptionen på polishuset i Umeå med pass- och beslagsärenden. Hon startade tillsammans med en vän i september 2016 en förening som främst skulle ge stöd till våldutsatta kvinnor och valdes till ordförande.

Eftersom kvinnan var polis hade hon anmälningsplikt om hon mötte kvinnor som berättade något som kan vara ett brott. Därför skulle kvinnan i sitt förtroendeuppdrag inte träffa enskilda kvinnor som sökte stöd, utan leda styrelsens arbete.

Enligt paragraf 7 i lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare inte ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i sitt arbete eller som kan skada myndighetens anseende.

POLISFÖRBUNDET: Den kvinnliga polisen hade ett starkt personligt intresse av att åta sig bisysslan i en ideell förening med gott syfte. Just sådant föreningsarbete ska man enligt förarbetet till LOA ta särskild hänsyn till. Det föreföll långsökt att föreningens arbete med rådgivning till den som lever i en destruktiv relation skulle innebära risk för en opartisk rättegång till fördel för målsägare.

STATEN: Målgruppen för föreningen är individer som har blivit utsatta för brott. Det ingår i den kvinnliga polisens uppgifter att ta emot anmälningar om brott och betjäna personer som är misstänkta för brott. Bisysslan kan leda till ifrågasättande av objektivitet och opartiskhet i polisens utredningar.

ARBETSDOMSTOLEN: Den kvinnliga polisen har begränsat sitt föreningsengagemang. Domstolen utgår i sin bedömning från kvinnans nuvarande arbetsuppgifter som främst gäller pass­ärenden, men konstaterar att hon ändå kan ha kontakt med personer som anser sig utsatta för brott eller misstänks för brott. Det finns vissa beröringspunkter mellan kvinnans arbete och bisysslan, och därmed risk för förtroendeskada. Den bedöms emellertid som låg och acceptabel.

BESLUT

Polismyndighetens beslut om bisysslan ska tills vidare inte gälla. Målet förklaras vilande i väntan på att tvisteförhandling slutförs.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer