"Största reformen på arbetsmarknaden i modern tid"

2021-06-08 08:54 Carl von Scheele  
Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för (MP), Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), abetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arman Teimouri, arbetsmarknadspolitisk talesperson för (L) vid en digital pressträff om utredningarna om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Henrik Montgomery / TT

Fler undantag vid uppsägningar, lättare att säga upp den som missköter sig och ett miljardpaket till stöd för omställning på arbetsmarknaden och vuxenstudier. Dessa arbetsrättsliga reformer presenterade regeringen på måndagen.  

De förslag som regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna presenterade i dag är ett verkställande av den överenskommelse som parterna förhandlade fram i höstas.

Den träffades i sin tur efter att arbetsrättsutredningen lagt sina förslag, som både den fackliga sidan och Socialdemokraterna ansåg alltför arbetsgivarvänliga.

Nu presenteras flera förändringar i lagen om anställningsskydd, Las, och ett paket som möjliggör omställningsstöd till fler arbetstagare och även ger generösa stöd till den som väljer att vidareutbilda sig mitt i karriären.

– Jag är väldigt stolt över det vi presenterar idag. Det är den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Hon förpassade där med de stora reformerna på 1970-talet med införandet av LAS och medbestämmandelagen till historisk tid.

– Ja, jag är själv född på 1970-talet så jag tänker att det inte är så modern tid längre. 

I lagen om anställningsskydd görs flera förändringar och några invanda begrepp byts ut.

Den uppslitande frågan om lagstadgad rätt till undantag vid uppsägningar på grund av arbetsbrist landar som väntat i en utökning från två till tre undantag och ska i framtiden gälla alla företag.

Ett begrepp som förändras är allmän visstid som i framtiden ska heta särskild visstid.

Ett annat begrepp som byter namn är saklig grund, som blir sakliga skäl. Det kan antingen vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till individen, som misskötsamhet eller samarbetssvårigheter.

Flera regler gör att personer med tillfälliga anställning fortare får rätt till tillsvidareanställning än tidigare.

Ett stort paket införs också som ska underlätta arbetstagarnas omställning i ett arbetsliv som förändras i all snabbare takt. Det handlar både om bättre förutsättningar för omställning. Om något år kan även personer med tillfälliga anställningar eller som till exempel är sjukskrivna får stöd av trygghetsråden.

För arbetstagare som inte jobbar på företag med kollektivavtal ska en statlig omställningsorganisation inrättas, som ska hanteras av myndigheten Kommerskollegiet.

Ett nytt studiestöd införs för den arbetstagare som vill vidareutbilda sig. Stödet ska högst kunna ges i 44 veckors studier under ett år. Ett omfattande regelverk presenterades kring hur stödet ska fungera och vem som är kvalificerad till det.

Dessa reformer kommer att kosta staten 11 miljarder kronor årligen och beräknas träda i kraft sommarhalvåret nästa år.

Men de arbetsgivare som har kollektivavtal kommer ha generösare regler när det gäller uppsägningar och bland annat kunna göra fler undantag än 3. Las kommer vara dispositiv i många av de nya delarna. Dessutom kommer anställda hos dem få högre stöd vid kompetensutveckling.

Regeringens förslag

Anställningsskydd:

Tre undantag vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i stället för två, alla företag får göra undantag.

Uppsägningar ska ha sakliga skäl, tidigare hette det saklig grund.

Sakliga skäl kan vara arbetsbrist, men också misskötsamhet, samarbetssvårigheter m m.

Vid tvist om uppsägning får den anställde inte behålla lönen som idag , men kan få stöd av a-kassa eller omställningsorganisationerna.

Skärpta regler för inhyrning, som snabbare leder tillsvidareanställning.

Skärpta regler för hyvling av arbetstid, arbetstagaren ska få en omställningsperiod till den nya kortare arbetstiden.

Allmän visstid blir särskild visstid och leder snabbare till tillsvidareanställning än idag.


Studiestöd för arbetstagare:

Möjlighet att studera med 80 procent av lönen under 44 veckor. I praktiken handlar det om studier på heltid i ett år.

Trygghetsråden ska kunna ge stöd till tidsbegränsade anställda och sjukskrivna.

En statlig omställningsorganisation inrättas för företag utan kollektivavtal vid sidan av parternas olika omställningsorganisationer.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer