”Strejkrätten alltför svag”

2012-09-19 23:00 Ann Norrby  

Begränsningarna i strejkrätten, som kom till efter Laval-konflikten, bryter mot Europarådets sociala stadga. Det anser LO och TCO, som nu anmäler Sverige för regelbrott.

Organisationerna har anmält Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter för brott mot artiklarna 4, 6 och 19 i den sociala stadgan. Ett av brotten består i att strejkrätten kan begränsas av ett företags ekonomiska intressen och vinstkrav. Ett annat brott gäller inskränkningen av svenska fackföreningars rätt att ta till stridsåtgärder för att få teckna kollektivavtal för arbetstagare som formellt är anställda i ett annat EU-land, men som är verksamma i Sverige.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter övervakar att de 47 medlemsländerna lever upp till de bestämmelser i den sociala stadgan som respektive land har ratificerat. Reglerna gäller både arbetsrättsliga och sociala frågor, till exempel bostadsfrågor. Medlemsländerna rapporterar årligen hur de har följt reglerna.

– Det är den traditionella delen av vårt uppdrag. Mycket mer intressant är att behandla klagomålen om regelbrott från organisationerna, säger professor Birgitta Nyström, som sedan 2006 är en av kommitténs 15 ledamöter.

Organisationerna fick den här möjligheten 1998. Hittills har 15 medlemsländer bestämt sig för att införa den, alltför få, enligt Birgitta Nyström.

Såväl arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som andra godkända/representativa icke-statliga organisationer kan klaga.

– En poäng är att man inte behöver ha kört slut på de nationella rättsmedlen innan man klagar hos oss, säger Birgitta Nyström.

Klagomålen lottas ut bland kommitténs ledamöter. Den ledamot som får ett klagomål ser till att det angripna landet svarar. Sedan diskuterar hela kommittén vilket svar de som klagat ska få. Vid nästa veckomöte enas kommittén oftast om ett svar.

– Reaktionen blir aldrig ”Oh så bra”, utan förslaget diskuteras jättemycket och alla har synpunkter. Man lär sig väldigt mycket, säger Birgitta Nyström.

Ett klagomål blir så gott som alltid besvarat inom ett år, en del enklare ärenden på kortare tid.

Kommittéledamoten Giuseppe Palmisano, professor vid universitetet i Camerino i Italien, har hand om det aktuella klagomålet om Lex Laval.

Europarådet har ingripit förut

  • Sverige har anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter en gång tidigare.
  • 2002 anmälde dåvarande SAF de organisationsklausuler som tvingade arbetsgivare inom byggbranschen att i första hand anställa medlemmar i Byggnads.
  • Klausulerna togs bort 2005.

Sverige anmäls för brott mot tre artiklar i sociala stadgan

Artikel 4: Arbetstagares rätt till skälig ersättning.

Artikel 6: Rätten för alla arbetstagare och arbetsgivare att förhandla kollektivt.

Artikel 19: Rätten till likabehandling för migrerande och inhemska arbetstagare.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen