Svårt få med sig äldre om skyddet försämras

2018-06-21 00:00 Mikael Kindbom  
”Det riskerar att bli ett snokande som inte är relevant.” Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist. Foto: Jörgen Appelgren

AD-dom. – Det kan bli problem vid verksamhetsövergångar framöver att få med sig personal över 55 år när det ekonomiska skyddet nu försämras för dem.Det säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, efter Arbetsdomstolens dom om uppsägningstiden i samband med verksamhetsöverlåtelser som berör fler än de fyra som målet gällde.

Det är inte bara de fyra medlemmarna i Unionen som drabbas av utgången i målet. 200 personer sades upp från ISS på grund av arbetsbrist. En följd av AD-domen blir därför att hantera ett antal mål som Unionen drivit men som legat vilande i avvaktan på domen.

– Några har förlikats för att parterna tröttnat på att vänta så länge, medan andra nu måste hanteras av oss, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Men målet begränsar sig givetvis inte bara till dessa fall, utan påverkar sannolikt många tjänstemän i den privata sektorn som följt med vid övergångar av verksamhet. Villkoret om tolv månaders uppsägning i stället för sex månader för anställda som fyllt 55 år och har tio års anställning har reglerats på samma sätt på det aktuella avtalsområdet.

– Vi måste nu förhålla oss till att en mängd avtal inte har det skyddet som vi har trott och som vi trodde att EU-domstolen slagit fast. Men vi vill analysera domen mer och se hur många avtal detta har bäring på.

Så här säger förbundets ombud i målet, Ullika Dalén och David Hellman på LO-TCO Rättsskydd respektive Unionen, i en gemensam kommentar.

– Vi delar inte den tolkning av förhandsavgörandet som majoriteten i AD gjort. Vi menar att EU-domstolen anser att det krävts att en ändring till nackdel för arbetstagarna rent konkret gjorts i förvärvarens kollektivavtal. Någon förändring avseende den aktuella bestämmelsen om förlängd uppsägningstid har inte skett i samband med avtalsrörelserna som varit, och därför borde de övertagna arbetstagarna ha fått räkna sin anställningstid hos överlåtaren.

Martin Wästfelt förstår besvikelsen hos de fyra arbetstagare som kämpat i sju år för att få rätt till sina pengar. Men han måste också fundera på vilken strategi han ska rekommendera för de personer som nu står inför en verksamhetsövergång och har åldern inne.

– Det finns ju en rätt för arbetstagare att säga nej till att följa med vid en övergång. Det innebär ju en risk, eftersom man kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Men man ligger ju då bra till i turordningen å andra sidan.

Läs mer: ”Inrätta specialavdelning i EU-domstolen”

Martin Wästfelt ser skydd för oförändrade anställningsvillkor som en förutsättning för att verksamhetsövergångar ska gå smidigt till i Sverige och han menar att för äldre är 55-plusregeln en viktig trygghet.

– Det ligger ju både i överlåtarens intresse, som vill få över alla oavsett ålder vid en verksamhetsövergång, och förvärvarens, som annars kanske inte kan genomföra övergången.

Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega och ombud i ISS-målet, tycker att domen är en seger för den svenska modellen.

Han anser att AD:s tolkning av EU-domstolens förhandsavgörande var helt logisk. Jonas Stenmo menar att en motsatt utgång hade inneburit en utvidgning av den grupp som omfattas av ett kollektivavtal. Det kan inte, anser Jonas Stenmo, vara meningen att arbetstagare som byter arbetsgivare vid en verksamhetsövergång under evig tid ska kunna tillgodogöra sig de fördelar som deras tidigare kollektivavtal rymde.

– Det finns både uppsidor och nedsidor i kollektivavtal. Och när det gäller uppsägningstidernas längd är de ju inte eviga utan kan ändras av parterna när som helst.

Arbetsdomstolens dom

Fyra arbetstagare stred för rätten i städ- och bevakningsavtalet om tolv månadslöner i stället för sex vid uppsägning av personer som fyllt 55 år och med tio års sammanhängande anställningstid.

Domen innebär att anställningstiden hos överlåtaren inte ska medräknas vid uppsägningen hos den nya arbets­givaren om kollektivavtalet som man var bunden av vid överlåtelsen har bytts ut.

Det spelar ingen roll om villkoren i avtalen är identiska.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer