Sveriges Byggindustrier: Det går inte att riva upp Lex Laval

2014-11-14 09:59 Anna de Lima Fagerlind  

S, MP, V och SD vill alla riva upp Lex Laval. Men Sveriges Byggindustrier är inte särskilt oroade. – Jag ser det som ett politiskt utspel, säger vice vd Mats Åkerlind.

Sveriges Byggindustriers vice vd och förhandlingschef Mats Åkerlind tror inte att Lex Laval kommer att tas bort. Det är inte juridiskt möjligt, enligt honom.

– Det går inte att bara riva upp Lex Laval. Det måste i så fall ersättas av något annat, lagstadgad minimilön, allmängiltigförklarade kollektivavtal eller liknande. Jag tror inte att de partier som sagt att de vill riva upp Laval vill ha någon av de lösningarna.

Mats Åkerlind ser Lavallagen som en skyddslagstiftning som garanterar utstationerade en lägstalön, semestervillkor och arbetsskyddsregler i nivå med de svenska kollektivavtalen. Han har svårt att förstå kritiken mot lagen.

– Det finns ganska mycket vulgära uttryck, som att riva upp Laval, men samtidigt finns det ju EU-regler som styr. Lex Laval kom till efter en ganska omfattande utredning, där man konstaterade att vår lagstiftning var otillräcklig på området.

Dessutom anser Sveriges Byggindustrier att kritiken är missriktad. Utstationering är inte så omfattande i byggbranschen som man tidigare har trott, enligt en undersökning som arbetsgivarorganisationen har låtit göra.

– Det är inget som har påverkat lönerna i branschen, de är fortsatt de högsta inom LO. Det kan inte heller sägas påverka sysselsättningen, som följt marknaden hela perioden.

Det finns också tydliga regler som reglerar utstationering, framhåller Mats Åkerlind, som inte anser att det är där byggbranschens problem finns.

– De allra flesta skurkar på svensk arbetsmarknad är svenska företag.

Skulle en ändring av Laval­lagen ändå bli verklighet är han övertygad om att det kommer att ta lång tid, och kräva flera turer i remissinstanserna. I så fall hoppas Mats Åkerlind på en mer saklig debatt kring frågan.

– Det är olyckligt att det har varit en sådan opportun diskussion, som att Lavallagen har haft allvarliga konsekvenser eller att man kan förändra den i en handvändning. Det kan ha påverkat valutgången.

Ett decennium av träta: Lex Laval – detta har hänt

2004: Byggnads och Elektrikerförbundet varslar om strejk och sympatistrejk för att förmå det lettiska bygg­företaget Laval att teckna kollektiv-avtal. Laval stämmer facken för olagliga stridsåtgärder. AD anser interimistiskt att det inte finns något hinder mot stridsåtgärderna.

2005: Målet tas upp till huvudförhandling. Laval kräver att EU-domstolen ska tillfrågas.

2007: Domen från Luxemburg faller – facken hade fel. De svenska reglerna ändras för att stämma överens med EU-domen.

2009: AD dömer facken att betala Laval tre miljoner kronor i skadestånd.

2013: FN-organet ILO anser att facken gjorde rätt. Därefter kräver facken att staten ska ersätta dem för skadestånden de har betalat till Laval.

2013: Europeiska sociala kommittén beslutar att Lex Laval strider mot strejkrätten och mot förhandlingsrätten i Europarådets sociala stadga. Lex Laval hindrar dessutom utländska arbetstagare att få samma villkor som inhemska arbetstagare, vilket står i strid med stadgan.

2014: Laval-lagen utreds, enligt de senaste direktiven fram till årsskiftet.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer