Sveriges Ingenjörer: Att ta hand om sjuk fru är inte otillåten bisyssla

2022-01-25 12:35 Mattias Croneborg  
Foto: Johan Nilsson/TT

STÄMING, Försäkringskassan gjorde fel när myndigheten beslutade att det är en otillåten bisyssla när en anställd agerar som ombud gentemot Försäkringskassan för sin sjuka hustru. Det anser Sveriges Ingenjörer som stämmer myndigheten i AD.

Saco-S, genom Sveriges Ingenjörer, har stämt Arbetsgivarverket (formellt riktas stämningen mot staten) för att den statliga myndigheten Försäkringskassan har beslut om otillåten bisyssla för en systemutvecklare på myndigheten.

Förbundet yrkar på ett intermistiskt beslut från AD som upphäver myndighetens beslut till dess att slutlig prövning har skett.

Målet rör en systemutvecklare vars hustru är svårt sjuk och där mannen har tagit på sig rollen att vara ombud för sin hustru i kontakterna med Försäkringskassan.

Enligt förbundet har systemutvecklaren hela tiden varit öppen med sin frus sjukdom gentemot sina chefer. Under två års tid har han stöttat henne i kontakterna med Försäkringskassan. Han ska också ha berättat om fullmakten som undertecknades i slutet av juli förra året.

Enligt fullmakten kan systemutvecklaren ta del av handlingar från Försäkringskassan och kommunicera med myndigheten rörande sin frus ärende. Förbundet skriver att systemutvecklaren aldrig haft för avsikt att agera ombud för sin fru på annat sätt än genom att kommunicera per telefon och ta emot brev.

Så som förbundet redogör för Försäkringskassans beslut motiveras det med att en medarbetare som agerar ombud på detta sätt skapar osäkerhet om medarbetarens roll, saklighet, opartiskhet i arbetet och måste generellt anses otillåtet ur förtroendesynpunkt. Myndigheten menar vidare att det inte får misstänkas att medarbetare gynnar personer som de är ombud för. Därför anser Försäkringskassan att bisysslan är förtroendeskadlig.

Men förbundet hävdar att beslutet strider mot gällande praxis på området. Det finns inga beröringspunkter mellan systemutvecklarens arbetsuppgifter och hans uppdrag att stötta sin hustru som kan utgöra någon risk för förtroendeskada, resonerar förbundet.

Förbundet anser att rollen med att stötta sin sjuka hustru är en del av privatlivet och är inte en bisyssla i egentlig mening. Då systemutvecklaren inte kommer i kontakt med enskilda ärenden som hanteras av myndigheten saknas det grund för att allmänhetens förtroende för Försäkringskassan skulle skadas. Snarare, menar förbundet, skulle myndighetens anseende riskera att skadas för det fall att en make inte får vara sin sjuka hustru behjälplig.

Förbundet påpekar att tvisteförhandlingarna om beslutet inte har slutförts. Därför vill förbundet, efter att AD prövat det interimistiska yrkandet, att målet förklaras vilande i avvaktan på att förhandlingar rörande tvistefrågan slutförs.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer