SVT:s opartiskhet hotades av Facebookinlägg

2015-11-18 23:00 Ann Norrby  

Programledaren på Östnytt argumenterade på sin Facebooksida för att regionkontoret skulle ligga i Norrköping. Sedan fick han bara vara reporter fram till valet. AD anser att SVT hade fog för beslutet.

Tvisten gäller en medarbetare som var reporter och programledare på SVT Östnytt. Under en vecka hösten 2013 skrev han flera inlägg på sin Facebooksida. Han tog bland annat ställning till vilken stad ett eventuellt framtida regionkommunkontor skulle ligga.

Därefter fick han inte längre arbeta som programledare, utan endast som reporter fram till valet 2014. Han fick också en så kallad Las-varning.

Unionen: Journalisten utnyttjade bara sin yttrandefrihet som privat­person. Han bröt inte mot SVT:s riktlinjer genom sina Facebookinlägg och de gjorde inte att företagets opartiskhet kunde ifrågasättas.

SVT bröt i första hand mot lojalitetsplikten i kollektivavtalet genom att inte behandla journalisten med hänsyn och respekt. I andra hand agerade SVT i strid mot god sed på arbetsmarknaden och Europakonventionens skydd för yttrandefriheten.

Journalisten har rätt till 75 000 kronor i allmänt skadestånd och förbundet har rätt till lika mycket. Journalisten har också rätt till ekonomiskt skadestånd eftersom bytet av arbetsuppgifter innebar att han fick mindre ob-ersättning.

Arbetsgivarparterna: Journalistens Facebookinlägg hotade SVT:s opartiskhet. Att ge honom andra arbetsuppgifter under en tid ingick i arbetsledningsrätten. Lojalitetsplikten var inte ömsesidig och den anställda bröt mot kollektivavtalets regler om att inte offentligt ta ställning i kontroversiella frågor. SVT:s åtgärder mot journalisten var inte en begränsning av den enskildas yttrandefrihet i Europakonventionens mening.

Förbundets krav på skadestånd för egen del ska avvisas eftersom kravet inte ställdes under förhandlingarna.

Arbetsdomstolen: Unionens talan om skadestånd till förbundet förutsätter att domstolen skulle komma fram till att SVT brutit mot kollektivavtalet. Eftersom själva tvistefrågan, om SVT hade brutit mot kollektivavtalet, togs upp under förhandlingen är förhandlingskravet uppfyllt.

Parterna är inte överens om syftet med kollektivavtalets skrivning om att hänsyn och respekt ska råda på arbetsplatsen. Fackförbundet hävdar att syftet var att skapa en ömsesidig lojalitetsplikt. Arbetsgivarparterna anser att skrivningen ska tolkas enligt sin ordalydelse, det vill säga att det inte handlar om en ömsesidig lojalitetsplikt.

Orden ”hänsyn och respekt” skulle kunna vara en omskrivning av ett krav på lojalitet mellan parterna. Mot det talar att det enligt avtalet ska gälla ”på arbetsplatsen”, att skrivningen är placerad under rubriken ”Arbetstagarens arbetsskyldighet” och efter regeln att medarbetare inte får ges uppdrag som är förödmjukande eller står i strid med medarbetarens övertygelse. Unionen har inte bevisat att avtalet innebär en skadeståndsgrundande ömsesidig lojalitetspliktsregel.

Parterna är överens om att den anställda genom sina Facebookinlägg uttalade sig offentligt. Genom att han uttalade sig i en kontroversiell fråga och i andra politiska frågor skulle SVT:s opartiskhet kunna ifrågasättas. En läsare av hans inlägg kunde inte veta om SVT också stod bakom dem. På hans Facebooksida fanns en bild på honom med en SVT-logga.

De arbetsuppgifter han fick i stället för att vara programledare låg inom hans arbetsskyldighet och de var inte mindre kvalificerade. Det var rimligt att han inte fick göra politiska inslag fram till valet med hänsyn till hur han hade uttryckt sig om politik och politiker.

Men det hade kanske varit lämpligare om SVT inte hade varnat honom för att han skulle kunna bli av med jobbet, utan i stället att han riskerade att få andra arbetsuppgifter om han deltog i debatten på ett sätt som gjorde att företagets opartiskhet kunde ifrågasättas.

Åtgärderna mot den anställda var inte så ingripande att det var fråga om begränsning av yttrandefriheten i Europakonventionens mening. De medarbetare som vill delta i den offentliga debatten får godta att de inte kan arbeta i programverksamheten med samma frågor. SVT har inte gjort mer än vad som krävdes för att värna företagets opartiskhet.

DOMSLUT

Unionens talan avslås och förbundet får betala motpartens rättegångskostnader, 254 659 kronor.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer