Sympatiåtgärd befriar inte flygbolag från ansvar

2021-10-19 16:00 Erik Sinander  
Foto: Massimo Insabato

EU-DOM. Ett flygbolag som utsatts för en sympatistrejk och därför inte kunnat genomföra flygningar är inte befriat från att betala ersättning till flygpassagerarna enligt flygpassagerarförordningen.

Domen gäller Lufthansas dotterbolag Eurowings.

Sedan det tyska flygbolaget Lufthansas dotterbolag Eurowings invänt mot att betala flygpassagerarersättning till följd av inställda flygningar som orsakats av en felaktigt varslad sympatistrejk fick EU-domstolen frågan om det kunde befria flygbolaget från att betala flygpassagerarersättning. Enligt EU:s flygpassagerarförordning (261/2004) ska flygpassagerare kompenseras till följd av inställda flyg. Ett flygbolag är befriat från ansvar endast om det förelegat ”extraordinära omständigheter” som motiverat att flygningen ställts in.

Om stridsåtgärder på arbetsmarknaden är extraordinära omständigheter i förordningens mening har prövats vid två tillfällen i EU-domstolen under senare år. I domen Krüsemann m.fl. mot TUIFly, C-195/17, ECLI:EU:C:2018:258 fastslog domstolen att en vild (olovlig) strejk inte var en extraordinär omständighet eftersom den inte låg utanför flygbolagets kontroll. Så sent som i våras kom EU-domstolen till samma slutsats rörande en lovlig strejk i det svenska målet SAS mot Airhelp, C-28/20, ECLI:EU:C:2021:226.

I den nu aktuella domen byggde EU-domstolen vidare på sina resonemang från de två tidigare domarna. För att något ska vara en extraordinär omständighet krävs i allmänhet att det är fråga om en händelse som ligger utanför bolagets kontroll. Domstolens praxis i frågan är sträng mot flygbolagen.

I det nu aktuella fallet uttalade domstolen att en stridsåtgärd som utlysts och genomförts av de anställda vid flygbolaget ligger inom flygbolagets kontroll. Domstolen menade vidare att eftersom rätten att vidta stridsåtgärder skyddas i EU-stadgan är det förutsebart för arbetsgivare att stridsåtgärder ibland vidtas. En sympatiåtgärd som vidtagits av den egna personalen är därför inte en extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från skyldigheten att betala flygpassagerarersättning. Att det var en sympatiåtgärd som riktade sig mot moderbolaget har inte någon betydelse. I sina domskäl uttalade dock EU-domstolen att stridsåtgärder som genomförs av flygledare och anställda på flygplatser skulle kunna vara extraordinära omständigheter som befriar flygbolagen från ersättningsskyldigheten.

Om domen

Dom: ECLI:EU:C:2021:820 den 6 oktober 2021.

Mål: C-613/20

Parter: CS mot Eurowings

Saken: Flygpassagerarförordningen

Sammansättning: 3 domare

 

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer