Tågvärdar krävdes på sjukintyg från dag ett

2016-11-24 00:00 Karin Nilsson  
Lars Holmqvist är lokförare på Transdev i Malmö och sedan två år tillbaka ord­förande för Seko Öresund. Han konstaterar att någon allmän begäran om förstadagsintyg inte har synts till igen.

Trehundra tågvärdar på Öresundstågen fick mejl om att alla måste lämna in sjukintyg från första dagen. Situationen var speciell, säger Lotti Klefström, hr-chef på Transdev.

I början av sommaren 2014 hade det varit en strejk i samband med att tågoperatören Veolia, numera Transdev, ville säga upp flera medarbetare på grund av arbetsbrist. Facket motsatte sig detta.

– Jag såg kravet på sjukintyg som direkt kopplat till konflikten. Vi fick helt enkelt skit för det, säger en tågvärd, som vill vara anonym.

– Stämningen är ganska tuff här.

Efter mejlet var oron stor.

– Många förstod inte vad det innebar med förstadagsintyg. Andra blev förbannade, flera blev rädda, säger tågvärden.

I ett mejl till tågvärdarna förklarade fackklubben inom Seko att förstadagsintyg bara får begäras i särskilda fall och hänvisade till både kollektivavtalet och sjuklönelagen. Facket begärde också ett samtal med representanter för företaget.

– Det var många som var sjukskrivna. Men situationen var pressad och många mådde rejält dåligt. Det var inte fusk.

Lotti Klefström är hr-chef på affärsområde tåg på Transdev.

– Efter att vi informerat vår personalorganisation mejlade vi till de berörda medarbetarna om avsikten att införa förstadagsintyg för alla tågvärdar.

Varför gjorde ni det?

– Vi såg att det precis efter strejken blev en kraftig ökning av korttidsfrånvaron bland tågvärdarna.

Lotti Klefström säger att företaget kan använda förstadagsintyg i både rehabiliterande och kontrollerande syfte. Hon hänvisar till företagets kollektivavtal och förarbetena till den förändrade sjuklönelagen som började gälla 2008. Enligt Lotti Klefström blev det aldrig några förstadagsintyg.

– Det behövdes inte. Korttidsfrånvaron sjönk direkt efter att mejlet gått ut till tågvärdarna.

Hur såg ni på det?

– Vi befann oss i en väldigt speciell situation precis efter strejken. Jag vill inte gå in närmare på det efter så här många år. Men vi såg att frånvaron gick ner, vilket var det vi eftersträvade.

Enligt Lotti Klefström var inte avsikten att begära intyg från alla. Tanken var att den närmaste chefen skulle begära förstadagsintygen personligt och skriftligt av den tågvärd det berörde. Lotti Klefström påpekar att Transdev varken förr eller senare har gått ut med någon allmän avsiktsförklaring om förstadagsintyg.

– Det här är ett sätt att använda oss av intygen som vi skulle föredra att låta bli. Men i denna väldigt speciella situation valde vi den här möjlig­heten.

Lars Holmqvist är lokförare på Transdev i Malmö och sedan två år tillbaka ordförande för Seko Öresund. Han konstaterar att någon allmän begäran om förstadagsintyg inte har synts till igen.

– Det var naturligtvis fullständigt vansinnigt av arbetsgivaren. De tolkade regelverket precis som de ville. Så gör man inte helt enkelt.

Han vet inte hur många av de anställda som har förstadagsintyg i dag men tror inte att det är vanligt. Han är inte emot, men ser inte någon större poäng med intygen heller. Hög korttidsfrånvaro bör lösas genom kommunikation, anser han.

– Jag var inte själv med i konflikten, men anser att ett förstadagsintyg är någon form av kränkning. Jag skulle känna det som att min arbetsgivare inte litar på mig.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen