TCO och LO kan byta fot om SD

2022-09-26 13:45 Mattias Lahti Davidsson  

POLITIK. TCO och LO överväger om hållningen till Sverigedemokraterna eventuellt bör förändras i ljuset av valutgången. Men i båda organisationerna är man tydlig med att det inte är en förändring av värderingar. I sakfrågorna kommer de båda fackliga organisationerna stå fast.

TCO kan komma att upphäva sin skriftliga policy om Sverigedemokraterna. Det rapporterade Arbetsvärlden förra veckan. Det är Unionen som väckt frågan och enligt presschef José Gutierrez kommer TCO:s styrelse att behandla frågan någon gång under hösten, allra tidigast i början av oktober.

I nuvarande policy medges inte enskilda överläggningar med enbart Sverigedemokraterna, däremot kan möten vara godtagbara där hela riksdagsutskott eller alla riksdagspartier medverkar. Orsaken är grundläggande skilda synsätt om människors lika värde och principen om asylrätt.

LO, som saknar motsvarande skriftliga policy, har i praktiken ändå tillämpat en sådan. Även inom LO sker nu eventuellt en förskjutning av förhållningssättet till SD, rapporterar Arbetet, sedan partiet i valet blivit landets näst största.

Till Arbetet säger förste vice ordförande Therese Guovelin att LO kommer att fortsätta att påverka regeringen i organisationens prioriterade frågor. Hon stänger inte dörren för att det kan innebära ”mer dialog med SD när det står klart vilka som sitter i regeringen”.

Både TCO och LO bedriver påverkansarbete i riksdagen. Förändringen som nu kan anas, skulle kunna innebära att SD blir betraktat som ett parti bland alla de andra. Det är sakfrågorna som kommer att avgöra vilken strategi som arbetstagarorganisationerna ska tillämpa och vilka partier de ska kontakta. Något principiellt ställningstagande om att ett visst parti inte ska ingå i påverkansarbetet, kommer i så fall inte längre finnas.

”Vi samtalar och bedriver påverkansarbete mot de politiska partierna där vi bedömer att det gör störst nytta för medlemmarna. För att få bästa utfall behöver vi träffa representanter, oavsett partitillhörighet, där vi bedömer att det är relevant för den specifika frågan” säger Unionens ordförande och tillika styrelseledamot i TCO, Martin Linder till Arbetsvärlden.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen