Transport masstämmer Gate Gourmet i AD

2021-05-11 15:26 Tiina Demargne  
Cateringföretaget Gate Gourmet på Arlanda flygplats. Foto: JOHAN NILSSON / TT

Fackförbundet Transport anklagar Gate Gourmet för avtalsshopping och har stämt bolaget i Arbetsdomstolen fyra gånger sedan i höstas. Förbundet hävdar att medlemmarna efter en omorganisation avlönas utifrån HRF:s cateringavtal, trots att de fortfarande utför arbetsuppgifter som faller inom Transports avtalsområde.

– Det vore helt befängt om en arbetsgivare ensidigt på det här sättet kan bestämma vilket kollektivavtal han vill avlöna personalen med, säger Per-Olof Norgren, central ombudsman på Transport.

Han har haft fullt upp sedan Gate Gourmet sade upp majoriteten av hans medlemmar, ett drygt 60-tal, på flygplatserna i Göteborg och Malmö och på Arlanda i höstas. Fyra stämningar som rör Gate Gourmet har lämnats in till Arbetsdomstolen sedan dess. 

I stämningsansökningarna har Transport bland annat yrkanden om att Gate Gourmet Sweden:s uppsägningar av förbundets medlemmar ska ogiltigförklaras, att bolaget brutit mot turordningsreglerna och att det gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning.

– Att uppsägningarna är föreningsrättskränkande har sin grund i att arbetstagarna är medlemmar i Transport och att bolaget har sagt upp nästan alla i just den kretsen. Vi anser att det är en felaktigt hanterad arbetsbrist, som om det inte skulle finnas arbete inom vårt avtalsområde, trots att vi är överens med HRF om hur gränsdragningarna ska vara mellan våra avtal, säger Per-Olof Norgren. 

Enligt Transport har Gate Gourmet under tiden från den 28 oktober 2020 till den 4 november 2020 sagt upp 63 medlemmar på grund av arbetsbrist inom förbundets avtalsområde. Ett femtotal medlemmar har fått erbjudanden om att bli omplacerade och få arbeta under villkoren som gäller i HRF:s cateringavtal, som innebär betydligt lägre ersättningar.

– Det är konstigt när bolaget självt säger upp de flesta av våra medlemmar, och flyttar över några till en annan krets. Våra medlemmar gör i stort sett samma arbete som innan. De har bara fått en sämre lön, i enlighet med HRF:s avtal istället för med vårt, säger Per-Olof Norgren.

Enligt Transport har Gate Gourmet inte sagt upp kollektivavtalet med förbundet, utan bara slutat avlöna medlemmarna i enligt med det.

– Vi tvingas nu ha lokal och central förhandling varje månad när våra medlemmar får sin lön. Då faller ju ett nytt avtalsbrott ut. Så länge tvisten pågår anser vi att det finns ett avtalsbrott och en lönefordran till våra medlemmar, säger Per-Olof Nygren.

Enligt honom gick Gate Gourmet med i arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen 2018. Men både Transport och HRF har sedan decennier tillbaka haft var sitt avtal med bolaget. 

– Innan bolaget gick med i Svenska Flygbranschen hade det ett hängavtal med HRF.  Men det spelar ingen roll här, för vi är överens med HRF om att så fort ett arbetsområde innehåller några av våra tidigare arbetsuppgifter, så är det vi som har avtalsorganisationsrätten tills vidare, säger Per-Olof Norgren.

Läs mer: Transport: Arbetsgivarens agerande är provocerande

Han poängterar att båda avtalen behövs i verksamheten och att det alltid har varit vattentäta skott mellan dem.

– Det har legat på oss i Transport att lasta en lastbil med mat, köra ut den till olika flygplan, ta med det tomma tillbaka. Och allt som har med mat att göra, catering, det har HRF haft. Om man säger att våra jobb inte längre finns, vem är det då som lossar och lassar flygplanen? frågar sig Per-Olof Norgren.

Bolaget har infört så kallade kombinationstjänster i samband med sin omorganisation, som innebär att de anställda ska kunna göra alla arbetsuppgifter, både kring lastning och cateringverksamhet.

Till saken hör att Transport och HRF när bolaget införde kombinationstjänsterna slöt en överenskommelse om att arbetstagarna skulle fortsätta gå på Transports avtal. I alla fall fram tills förbunden hade hunnit bestämma hur de skulle se på gränsdragningarna mellan dem.

− Här är bolaget ostridigt bundet av båda kollektivavtalen. Ändå tar bolaget sig rätten att säga att de arbetsuppgifterna som tidigare föll under Transports avtalsområde inte längre gör det, har Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, tidigare sagt till Lag & Avtal.

Kombinationsttjänsterna handlar i Per-Olof Norgrens värld egentligen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Och det menar han är en helt annan fråga.  

– Exempelvis har lastarna ett elvatimmarspass. Sedan kan det vara att de under två- till tre av de timmarna gör någonting annat. Om arbetsuppgifterna ryms inom kollektivavtalsområdet är det inga konstigheter att utföra dem, säger han.

Per-Olof Norgren poängterar att Transports kollektivavtal inte är uppbyggt på arbetsuppgifter. Avtalet gäller för samtliga arbetstagare på uppräknade företag i kollektivavtalet, som omfattar de till Svenska Flygbranschen anslutna företag.

– Där står Gate Gourmet med. Det innebär att vi egentligen skulle kunna organisera alla på Gate Gourmet. Men hur skulle det se ut om vi bara sätter oss ner och förhandlar in olika arbetsuppgifter i kollektivavtalen och sedan hävdar vi att ”dem ska vi ha”, och ”dem”?  Då blir det jättestora bekymmer inom LO, säger Per-Olof Norgren.

Visserligen står det var och en fritt att själv välja vilket fackförbund man vill bli medlem i. 

– Men villkoren styrs ju inte av medlemskapet. De styrs av kollektivavtalen, säger Per-Olof Norgren.

Han konstaterar att Svenskt Näringsliv alltid tidigare har respekterat LO:s organisationsutredning och låtit förbunden själva avgöra var gränsdragningarna ska gå mellan dem.

Klart är att Transport anser att bolaget ägnar sig åt avtalsshopping när man nu avlönar förbundets medlemmar med de ersättningar som finns i HRF:s cateringavtal.

– I omorganisationsförhandlingen visade bolaget att det även fortsättningsvis finns 64 arbeten som tidigare tillhörde vårt avtalsområde. Så länge vi är överens med HRF om att i fall någon del av arbetet infaller på vårt avtalsområde så ska det tillsvidare vara vårt avtal som gäller, menar Per-Olof Norgren. 

Han tillägger:

– Den svenska modellen är ju på det sättet. Det vore helt befängt om en arbetsgivare ensidigt kan bestämma vilket kollektivavtal han vill avlöna personalen med.

I förra veckan var Per-Olof Norgren med på muntliga förberedelser i Arbetsdomstolen inför att stämningsansökningarna som rör turordningsbrotten. I höst ska de avgöras av AD. 

− Arbetsgivaren har tagit sig rätten att ensidigt bestämma hur turordningskretsarna ska se ut och har inte heller i dessa fall brytt sig om avtalsområdena, sa Annett Olofsson tidigare till Lag & Avtal.

Arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har tidigare avböjt att kommentera Transports stämningsansökningar mot Gate Gourmet.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Transport och Gate Gourmet i AD

Augusti 2020: Gate Gourmet meddelar att man tänker göra en omorganisation som bland annat innebär att kombinationstjänster införs på alla avdelningar. Bolaget meddelar att det avser att tillämpa HRF:s cateringsavtal på alla anställda.  Transport och Hotell- och Restaurangfacket åberopar avtals- och organisationsgränserna enligt LO: organisationsplan, men bolaget ska ensigt ha hävdat sin rätt att bestämma avtalsområde för arbetsuppgifterna på bolaget.

September 2020: Gate Gourmet börjar säga upp Transports medlemmar.

Bolaget tvingas efter centrala förhandlingar backa från uppsägningarna och göra en omplaceringsutredning.

Oktober 2020: Bolaget gör en omplaceringsutredning och återkommer sedan och säger upp samma personer igen.

December 2020: Transport stämmer Gate Gourmet i AD för ogiltig uppsägning i två stämningsansökningar. Enligt förbundet har bolaget vid varierande tidpunkter under tiden den 28 oktober 2020 - den 4 november 2020 sagt upp berörda medlemmar på grund av arbetsbrist inom förbundets avtalsområde, trots att det inte har funnits arbetsbrist av den omfattning som bolaget hävdat. Transport menar att bolaget i vart fall inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och att det då inte finns saklig grund för uppsägning.

Förbundet menar även att bolaget har brutit mot turordningsreglerna på två sätt:  Berörda arbetstagare har sagts upp trots att det funnits arbetstagare med kortare anställningstid som fått behålla sina anställningar. Anställda med med längre anställningstid har även sagts upp vid en tidigare tidpunkt än anställda med kortare anställningstid.

December 2020: Transport lämnar in ytterligare en stämningsansökan mot Gategourmet, på samma grunder som de övriga två men för ännu en medlem.

Januari 2021: Arbetsdomstolen ger arbetsgivaren rätt om att Transports yrkande om att ogiltigförklara en uppsägning av en medlem var preskriberat, trots att ett rekommenderat brev om uppsägning aldrig nådde medlemmen. Parterna hade i målet varit oeniga om hur man skulle se på preskriptionstiden.

Mars 2021: Transport stämmer Gate Gourmet och Svenska Flygbranschen för kollektivavtalsbrott. Förbundet yrkar på ersättning för flera medlemmar för ob-ersättning och övertidsersättning. För egen del yrkar förbundet på ett allmänt skadestånd på en miljon kronor. Berörda arbetstagares arbete faller, enligt Transport, inom avtalsområdet för Riksavtal för arbetstagare på civilflygområdet. Men från och med den 15 september 2020 tillämpar bolaget inte detta kollektivavtal på berörda arbetstagares arbete. Förbundet menar att bolaget sedan dess inte har betalat ob-ersättning enligt kollektivavtalet till berörda arbetstagare. Bolaget har också förlagt en längre veckoarbetstid än vad kollektivavtalet föreskriver. Förbundet kräver därför övertidsersättning till arbetstagarna. Bolaget har enligt förbundet brutit mot Riksavtal för arbetstagare på civilflygområdet och ska därmed betala allmänt skadestånd till förbundet, enligt stämningsansökan. 

Maj 2021: Muntliga förberedelser genomförs inför huvudförhandlingar om målen som rör turordningsbrott och ogiltigförklaring av uppsägning.

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen