Transportstyrelsen: Vi skärper inte alls kraven

2013-01-16 14:14 Elisabet Örnerborg  
Torolf Jansson har haft sitt funktionshinder hela sitt yrkesverksamma liv även om han inte fick diagnosen förrän 2008, konstaterar förvaltningsrätten - och ger honom rätt att fortsätta jobba som lokförare. Foto: Michael Melanson

De föreslagna ändringarna i hälsoföreskrifterna för lokförare betyder inte att kraven skärps, menar Transportstyrelsens pressansvarige Henrik Olars. - Vi har bara gjort ett förtydligande att ADHD, Aspergers och liknande tillstånd är ett hinder.

Att det på Lag & Avtals webb i går stod att Transportstyrelsen skärper kraven för dem med diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom är helt fel, menar Henrik Olars i ett mejl.

- Så är det inte alls.

De här diagnoserna och liknande tillstånd har tidigare också varit ett hinder, och som man kan begära dispens ifrån.

- Det görs alltid en individuell bedömning och samma bedömningar kommer vi att göra även framledes, skriver Henrik Olars och hänvisar också till ett pressmeddelande med ungefär samma innehåll.

Förbundsjuristen Kerstin Burman på LO-TCO Rättsskydd, som företräder lokföraren Torolf Jansson, är av helt motsatt uppfattning. Att skriva in autismliknande symtom och ADHD på listan över diagnoser som hindrar personer att arbeta som exempelvis lokförare är en skärpning.

- De diagnoserna ska inte vara med på listan, de hör inte hemma där och har heller inte tolkats så av Transportstyrelsen förrän år 2010. De besluten överklagades och frågan om de har rätt att göra den tolkningen ligger nu i Högsta förvaltningsdomstolen.

Kerstin Burman företräder också en annan anställd i säkerhetstjänst som har diagnosen ADHD, ett mål som också ligger på Högsta förvaltningsrättens bord. Och tvärtemot vad Henrik Olars påstår, menar Kerstin Burman att Transportstyrelsen bara har gjort generella uttalanden att människor med de här diagnoserna – med eller utan medicinering – inte är lämpliga att ha arbetsuppgifter med säkerhetsuppdrag inom järnvägen.

- Transportstyrelsen har inte gjort några individuella bedömningar i de här fallen, säger hon.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer