Tredskodom

2019-12-27 00:00 Elisabet Örnerborg  

Transportarbetareförbundet stämde Direct Transport i Stockholm AB för kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran vid en lönetvist. Tvisten handlar om löner för fyra tidigare anställda chaufförer. De sades upp muntligen och arbets­givaren har enligt Transport inte betalat ut kollektivavtalsenliga löner och ersättningar. Se Senaste nytt om arbetsrätt den 19 juni 2019.

Förbundet hade yrkat att bolaget till var och en av medlemmarna ska betala ut de uteblivna lönerna och ersättningarna på mellan cirka 15 000 och 76 000 kronor var. Förbundet krävde också att bolaget skulle betala allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet till chaufförerna med 50 000 kronor var, samt 25 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen till var och en av dem. För egen del yrkade förbundet 100 000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott, samt 50 000 kronor i allmänt skadestånd för förhandlingsvägran. Förbundet yrkade också 50 575 kronor i ersät­tning för rättegångskostnaderna.

Eftersom bolaget inte kommit in med svaromål inom den föreskrivna tiden bifaller Arbetsdomstolen förbundets yrkanden genom en tredskodom. Bolaget har nu en månad på sig att återvinna talan.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer