Tredskodom: Byggnads får halva beloppet

2020-09-17 00:00 Mattias Croneborg  

Byggnads vann i Arbetsdomstolen mot ett slovakiskt bolag då denna aldrig dök upp och domstolen ansåg att Byggnads krav delvis var skäliga. Men AD underkänner en del av grunderna för skadeståndet och anser att Byggnads tar i lite väl kraftigt i sina anspråk.Sammantaget halverar AD skade­ståndet, från 8 miljoner ­kronor till 4 miljoner.

Byggnads hade stämt det slovakiska bolaget KS Building S.R.O för kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. Förbundet hade yrkat att bolaget ska betala 8 000 000 kronor i allmänt skadestånd.

Bakgrunden är att Billerud Korsnäs Gruvöns bruk 2017 beslutade om att bygga ut pappersbruket och köpa en ny kartongmaskin. NCC fick en del­entreprenad om att bygga ut bruket. NCC kontrakterade underentreprenörer.

Bolaget MN Scaffolding utförde ställningsbyggandet och anlitade i sin tur bland annat KS Building,

Förbundet: Bolaget har låtit arbets­tagarna arbeta långt över vad bygg­avtalet och vad arbetstidslagen tillåter. Dessutom har bolaget låtit bli att betala ut övertidsersättning till arbets­tagare och även i övrigt inte följt kollektivavtalet. Inte heller har det gjorts någon arbets­plats­anmälan, som man enligt byggavtalet ska göra senast i samband med arbetets början. Bolaget har inte fört någon övertidsjournal, inte följt bestämmelserna om granskningsuppgifter och inte heller betalat ut OB, helg­lön eller semester­ersättning. Arbetsdomstolen utfärdade i ­februari 2020 en stämning i målet med erinran om tredskodom ifall skriftligt svaromål inte inkom tre veckor efter delgivning. Bolaget har inte inkommit med svaromål.

Byggnads, som har medgivit att Arbets­dom­stolen meddelar tredskodom, har begärt ersättning för rättegångskostnader med 117 307 kronor.

Arbetsdomstolen: Eftersom förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för det framställda yrkandet om allmänt skadestånd till förbundet för brott mot byggavtalets bestämmelser ska detta bifallas om skadestånden sammantaget inte klart överstiger de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas i Arbetsdomstolen. Det allmänna skadeståndet bör fastställas så att det inte är lönsamt att bryta mot kollektivavtalet.

Utifrån förbundets framställning framgår att bolaget har brutit mot byggavtalet genom att i stor utsträckning och under lång tid ta ut för mycket i arbetstid och låta arbetstagarna arbeta på enligt avtalet otillåtna tider. Därför har avtalsparterna i bygg­avtalet således inte avsett att arbetstagare ska arbeta som arbetstagarna gjort enligt förbundets framställning. Därför är det missvisande och inte i enlighet med Arbetsdomstolens praxis att beräkna allmänt skadestånd med utgångspunkt i byggavtalets bestämmelser om övertids- och OB-ersättning. Utifrån detta och att Byggnads i ­övrigt har yrkat på ett allmänt skadestånd som klart överstiger praxis ska 4 000 000 kronor dömas ut i allmänt skadestånd.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen förpliktar KS Building att till Svenska Byggnadsarbetareförbundet betala allmänt skadestånd med 4 miljoner kronor för kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen förpliktar KS Building S.R.O. att ersätta Svenska Byggnadsarbetareförbundet Byggnads för rättegångskostnader med 117 307 kronor.

KS Building har rätt att söka återvinning inom en månad från den dag domen meddelades. I annat fall står domen fast.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer