Tydliga regler för arbetstiden kan skydda båda parter

2016-05-19 09:05  

Gränserna mellan arbetstid och fritid flyter. När och var arbetet görs är allt mindre viktigt.<br/>– Men anställda som jobbar hemma måste vara beredda att kunna redovisa vad de har gjort, säger Pia Wiséen Wernblom på arbetsgivarorganisationen Ikem.

De flesta anställda på företagen som är medlemmar i Innovations- och kemiindustrierna, Ikem, kan bara göra sitt jobb på arbetsplatsen. De arbetar vid maskiner eller övervakar system där. Tjänstemännen är inte lika bundna.

– Närvaro på arbetsplatsen är ändå det som gäller i första hand. För att få jobba hemifrån krävs okej från chefen. Det räcker inte att sätta upp en lapp på anslagstavlan, ’Jobbar hemma i dag’, säger Pia Wiséen Wernblom.

Hon är chefsjurist på Ikem och var ombud i två av tvisterna som Arbetsdomstolen avgjorde det senaste året. Den ena förlorade hon. Tvisten gällde en produktionsledare som blev avskedad med motiveringen att han hade fuskat med sina arbetstider. Domstolen ansåg att anklagelserna om fusk inte var bevisade. Inte heller godtogs påståendet att han hade arbetat hemma utan lov.

– Man ska ju inte kvälja dom, men jag tycker att AD lade väl stor vikt vid vad produktionsledaren hypotetiskt kunde ha arbetat med hemifrån, säger Pia Wiséen Wernblom.

Hon tror att sådana här tvister kan undvikas om det finns tydliga regler och rutiner.

– De skyddar både chefer och medarbetare, säger hon.

Arbetsgivarkonsulten Georg Frick håller med om att det är bra med regler.

– Otydlighet går ut över arbetsgivaren, säger han.

Georg Frick ser chefers rädsla för att betraktas som gammeldags som en förklaring till att det saknas regler för till exempel hemarbete. Cheferna kan tro att det är detsamma som att vara modern, när de låter de anställda själva välja när och var de ska göra sitt arbete.

– En avigsida för de anställda är att det förväntas att de alltid ska vara tillgängliga. En avigsida för arbetsgivaren är att tillgängligheten gör att de anställda tycker att de har rätt till att göra privata ärenden på arbetstid, säger han.

Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, anser att det arbetsrättsliga systemet är omodernt. Han anser att det är uppbyggt för en arbetsmarknad där fabrikören hade kontroll över när arbetstagarna kom och gick.

– I dag bygger arbetslivet på förtroende och eget ansvar. Företagen är inte organiserade för att kontrollera sina medarbetare, säger Jonas Stenmo.

Han konstaterar att det här får betydelse, eftersom arbetsrätten ställer krav på att arbetsgivaren ska ha dokumentation om exempelvis upp­repade sena ankomster till jobbet. Många företag har inte resurser att övervaka och vill inte heller ha övervakning och kontroll på arbetsplatsen, hävdar Jonas Stenmo. Misskötsamhet upptäcks därför ofta först efter ganska lång tid.

– Man lämnar en hög grad av förtroende till arbetstagaren. När väl något uppdagas blir det en stor besvikelse, säger Jonas Stenmo.

Semesterplaneringen vållar ibland bekymmer på arbetsplatserna, trots att reglerna är tydliga. Förutom att anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna, bestämmer arbetsgivaren när semestern ska tas ut.

– Alla vet inte att det är så. Därför är det bra om det står i personalhand­boken, liksom vilka deadlines som gäller, när de anställda måste lämna in sina önskemål och när chefen måste svara, säger Georg Frick.

– Det händer att en anställd som inte får igenom sina önskemål i stället begär föräldraledigt. De bryter inte mot reglerna, men de utnyttjar regelverket, säger Pia Wiséen Wernblom.

Den andra tvisten om skilda åsikter om vad som gällde vann hon. En personalchef hade attesterat sina övertidsrapporter själv. När det upptäcktes blev hon av med jobbet. Domstolen ansåg att arbetsgivaren hade laglig grund för att avskeda henne. Chefen hade brutit mot reglerna på arbetsplatsen.

– Ju högre upp i organisationen en anställd är, desto större krav kan ställas på efterlevnad av reglerna. En chef ska vara en förebild för de andra anställda, säger Pia Wiséen Wernblom.

Domar om missförstånd

46/15

RÄTT: Personalchefen attesterade själv utan lov sina tidrapporter. Hennes ställning motiverade att hon blev avskedad.

47/15

FEL: Produktionsledaren hade fog för att tro att han inte behövde tillstånd från sin chef varje gång han skulle jobba hemma. Det var fel att avskeda honom.

Ann Norrby

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer