Unikt fall: Arbetsgivarens lojalitetsplikt prövas i AD

2015-01-08 08:41 Elisabet Örnerborg  

Arbetsdomstolen dömer allt oftare i tvister där arbetstagare beskylls för att ha brutit mot sin lojalitetsplikt. Det omvända är ovanligt. Nu ska domstolen ta ställning till om SVT har agerat illojalt mot en programledare.

– Arbetsgivarens lojalitetsplikt, det är det vi hänger upp hela målet på, säger Unionens förbundsjurist Lars Åström.

Han har för Unionens räkning stämt Sveriges Television och Medieföretagen till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalets överenskommelse om ömsesidig lojalitetsplikt.

– Vi har stämt i den frågan en gång tidigare, men då blev det förlikt.

Unionen kräver 75 000 kronor i allmänt skadestånd för egen del och lika mycket till sin medlem programledaren Mikael Wadström som arbetar på SVT Östnytt.

– Det handlar inte så mycket om pengarna utan om principer, säger Lars Åström.

Mikael Wadström hade på sin privata facebooksida uttryckt några åsikter om var det nya regionkontoret skulle placeras. Han tog bort inlägget han skrivit, samma dag som arbetsgivaren bad honom göra det. Men därmed var ärendet inte utagerat.

Genom att ge Mikael Wadström en erinran och säga att om han gör om det kan han förlora jobbet, har arbetsgivaren brutit mot sin del i det ömsesidiga åtagandet enligt kollektivavtalet, anser Lars Åström.

SVT och Medieföretagen är av motsatt uppfattning. I sitt svaromål till domstolen fokuserar de i stället på arbetstagarens lojalitetsplikt. De hänvisar också till bolagets riktlinjer för medarbetare i sociala medier och att kollektivavtalets bestämmelser om arbetstagarens lojalitetsplikt ska tillämpas även på sociala medier.

”SVT har inte brutit mot kollektivavtalets lojalitetsplikt. SVT har agerat inom ramen för sin arbetsledningsrätt.” Det skriver ombudet, arbetsrättsjuristen Karolina Sjöberg, Medieföretagen.

Förutom Unionens tidigare försök stämde de tre fackförbunden Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR och Vision Kungsbacka kommun för brott mot arbetsgivarens lojalitetsplikt 2012. Kommunen hade skickat iväg personal på en obligatorisk studieresa som deltagarna sedan fick förmånsskatta för. Men facit uteblev. Parterna träffade en förlikning.

Och 2012 gjorde också Sveriges Ingenjörer ett försök. En arbetsgivare hade låtit göra en husrannsakan hos en ingenjör, som under sin anställning hade kopierat dokument från arbetsgivarens server till ett usb-minne. Det visade sig i efterhand att ingenjören blivit ombedd av en chef att kopiera dokumenten. Sveriges Ingenjörer menade att arbetsgivaren brutit mot lojalitetsplikten genom att låta genomföra husrannsakan utan att först försöka ta reda på varför ingenjören hade gjort kopieringen.

Men om det var ett brott mot arbetsgivarens lojalitetsplikt fick vi inte veta då heller. Parterna kom överens om en förlikning före huvudförhandlingen.

Att arbetsgivaren också måste vara lojal mot anställda är inget konstigt, säger Karin Lundin, förbundsjurist hos Sveriges Ingenjörer. Det finns en ömsesidig lojalitetsplikt i de flesta kollektivavtal.

– I vårt största kollektivavtal, teknikavtalet, är det uttryckt som att ”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende”.

Egentligen finns det en ömsesidig lojalitetsplikt i alla avtal efter principen att avtalets båda parter ska vårda avtalet, påpekar hon.

– Hur långt arbetsgivarens lojalitetsplikt sträcker sig har aldrig prövats, säger Karin Lundin.

Men nu verkar det som att det kommer att bli av. Huvudförhandlingen i målet mellan Unionen och SVT skulle ha hållits den den 12 och 13 februari 2015 men har skjutits upp till augusti.

Unionens Lars Åström tror inte att parterna kommer att förlikas innan dess.

– Vi står väldigt långt ifrån varandra, säger han.

Ömsesidig skyldighet

I ”Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv” (Ds 2002:56) skriver arbetsrättsutredarna professor Niklas Bruun och dåvarande docent Jonas Malmberg att det på ett principiellt plan saknas tvivel om att lojalitetsplikten är ömsesidig. Visserligen är arbetsgivarnas skyldigheter ofta reglerade men lojalitetsaspekterna kommer in i hur arbetsgivaren utövar sin arbets­ledning, menar de.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer