Vad är det som prövas? Del 2

2021-11-02 15:19 Lena Gunnars  
Erik tvingades vara föräldraledig under sin provanställning sedan hans sambo drabbats av förlossningsdepression. Det kostade honom jobbet. Men arbetsgivaren, Försäkringskassan, gjorde fel, konstaterade AD, när domstolen avgjorde målet i slutet av förra året. Foto: Isabell Höjman TT

TEMA. Lag & Avtals tema om provanställningar fortsätter med rättsfallet. Den första delen handlade om konflikten i synen på provanställningar mellan fack och arbetsgivare.

”Stressmoment att jag inte skulle ha något jobb att återgå till”

 

DEL 2. Erik fick provanställningen på Försäkringskassan avbruten. Detta efter  att hans fru fick  en förlossningsdepression och han blev föräldraledig längre än planerat. Så här gick det till när Arbetsdomstolen gav honom rätt.

Erik började provanställningen som handläggare på Försäkringskassan i april 2019, när hans fru var gravid med parets första barn. Erik hann bara arbeta en månad innan dottern föddes några veckor för tidigt.

Han tog då ut sina tio pappadagar och sedan ytterligare några semesterdagar för att kunna vara hemma och hjälpa till med dottern. När Erik i juni kom tillbaka till arbetsplatsen gick han igenom de internutbildningar för nyanställda som han hade missat under föräldraledigheten. Men när han var på jobbet om dagarna kände han i kontakterna med frun att något inte stämde där hemma.

Efter kontakt med bvc gjordes bedömningen att frun förmodligen hade drabbats av en förlossningsdepression. Erik meddelade sin chef att han behövde vara hemma och stötta sin familj.

– Chefen sa att det var okej och att vi skulle ha en kontinuerlig kontakt. Hon försökte verkligen göra vad hon kunde för att stötta oss.

Veckorna och månaderna gick. Under tiden höll Erik fortsatt kontakt med sin chef, som undrade när han skulle komma tillbaka.

– Jag sa att jag inte kunde säga ett fast datum och att vi måste avvakta och se när min fru blir frisk.

Men i augusti det året ringde chefen och meddelade att provanställningen skulle avbrytas. Motiveringen han fick var att Försäkringskassan inte ansåg sig kunna bedöma Eriks prestationer när han varit frånvarande så mycket från jobbet. Provanställningen skulle inte gå över i någon tillsvidareanställning.

– Jag var redan i ett djupt hål med allt det andra som hände i vårt liv. Och så kom detta på det. Det blev ett stressmoment att veta att jag inte skulle ha något jobb att återgå till, säger Erik.

Han var medveten om att det var en provanställning han hade och att arbetsgivaren hade rätt att avbryta den. Och det utan att egentligen behöva ange några skäl. Men Erik hade ändå trott att om något skulle hända, något föräldraledighetsrelaterat eller någon sjukdom, så borde man få möjlighet att få komma tillbaka och arbeta den återstående tiden.

Efter övertalning från frun beslutade Erik sig för att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som beslutade att driva hans fall i Arbetsdomstolen.

– Det var i början av pandemin så jag fick ge min version för domstolen via telefon. Jag tyckte att det kändes bra att få berätta min historia oavsett om vi skulle vinna målet eller inte.

Arbetsdomstolen hade att bedöma om Erik hade blivit utsatt för könsdiskriminering eller blivit missgynnad i strid med paragraf 16 i föräldraledighetslagen när provanställningen avbröts.

Den 30 september 2020 kom domen, som helt gick på Eriks och DO:s linje om att han blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen.

Försäkringskassan hade inte haft rätt att avsluta Eriks provanställning, eftersom det innebar att han hade missgynnats på grund av sin föräldraledighet. AD slog fast att Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva Eriks prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta den.

Beslutet att avbryta anställningen var inte en nödvändig följd av föräldraledigheten. AD menade att anställningsskyddslagen, Las, inte hindrar arbetstagaren och arbetsgivaren från att komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron, i ett läge där arbetstagaren varit borta från arbetet stora delar av prövotiden.

– När domen kom blev det ljust och alla händer upp i luften. Det var grymt. Det var en lättnad. Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag fick av DO från början till slut.

Försäkringskassan fick betala 70 000 kronor i allmänt skadestånd till Erik för att ha brutit mot föräldraledighetslagen.

– Men det känns ändå märkligt att myndigheten som handlägger bestämmelserna kring föräldraledighetslagen var den som själv bröt mot den, säger Erik.

I framtiden tror han att han kommer att fundera ett varv till om det är en provanställning som erbjuds.

– Om man ska finna något positivt i allt detta, utöver att vi vann och att min fru blev frisk, så är det att jag fick vara hemma med min dotter henne första år. Det tror jag gjorde mycket för vår relation, säger Erik, som i dag är tillsvidareanställd på en annan myndighet.

Försäkringskassan ska NU ta lärdom av AD:s dom.

– Vi behöver ta lärdom av domen när det gäller vårt fortsatta arbete med provanställning, så att vi hanterar liknande situationer i enlighet med den i fortsättningen, säger Anders Liif, hr-direktör på Försäkringskassan. Han fortsätter:

– Men vi tror inte att den här typen av fall kommer att vara vanligt förekommande, utan bara röra sig om enstaka fall.

Anmärkning: Erik heter i verkligheten något annat.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Lag & Avtals tema om provanställningar

Del 1. Konflikten: "Man leker med människors liv"

Del 2. Rätsfallet. Intervju med Erik som fick sin provanställning avbruten efter att ha varit frånvarande på grund av föräldraledighet.

Kommande delar:

Del 3. Historiken. hur har vi hamnat där vi är?

Del 4. Framtiden. Hur blir det med provasntällningar i nya Las?

PROVANSTÄLLNINGAR

6 § I LAS, PROVANSTÄLLNING

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång.

Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Provanställning i statliga verksamheter

Den som är tillsvidareanställd inom staten har rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb på annan statlig myndighet.

Tjänstledighet för att prova på ett annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år, om du varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan.

Provanställning räknas då in i den tiden. Den nya anställningen måste vara en provanställning eller en visstidsanställning.

 

Provanställningar och kollektivavtal

En studie från näringslivets forskningsinstitut Ratio från 2018 visade att majoriteten av det 70-talet kollektivavtal som hade undersökts tillät provanställning i sex månader, alltså i enlighet med Las.

Enligt Las måste arbetsgivaren meddela om en provanställning ska upphöra minst två veckor i förväg. Men många kollektivavtal har andra regler för avslutande av anställningen än i Las. En uppsägningstid på en månad är vanlig.

I motorbranschen   går det att förlänga provanställningen med sex månader ytterligare och i bemanningsbranschen med tio månader för ambulerande tjänstemän.

I fem av de studerade arbetaravtalen används inte provanställning alls. Där kan regler om visstidsanställningar användas om en prövoperiod behövs. 

Teknik- och kemibranschen hör till dem där visstidsanställningar används om en prövotid behövs.  Det samma gäller för tjänstemannaavtalen i dessa branscher.

Flertalet kollektiv- avtal i rapporten erbjuder en förlängning  av provperioden om den provanställde  varit frånvarande på grund av sjukdom. 

I tjänstemannaavtalet på  handelns  område och  på  kommunikationsområdet  gäller  en månads  ”uppsägningstid”  om  provanställningen ska avbrytas.

Källa: Hur flexibelt är Anställningsskyddet i  kollektivavtalen? Ratio 2018.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer