Vad är en driftsenhet vid turordning?

2020-04-28 11:20  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. Vad innebär ”driftsenhet” i lagen om anställningsskydd när det gäller turordning? Om ett företag har två anläggningar med verksamhet på skilda håll och i olika enheter - men i en och samma stad - räknas det som två olika driftsenheter? Eller om ett företag har två butiker i en och samma galleria? Vad gäller för en person som jobbar på distans från hemmet/eget kontor?

EXPERTERNA SVARAR: När en arbetsgivare ska säga upp anställda på grund av arbetsbrist gäller som utgångspunkt att de med kort anställningstid ska ­sägas upp först.

Innan uppsägningar sker måste arbetsgivaren därför göra en lista över de anställda, där den med längst anställningstid sätts överst och den med kortast tid längst ner. Enligt Las ska en sådan turordningslista inte avse hela bolaget. I stället ska det ­göras en lista för varje geografiskt avgränsad enhet som ­bolaget har. Det kan vara en byggnad, en butikslokal, ett inhägnat fabriksområde. En sådan enhet kallas i Las för driftsenhet.

Om ett företag till exempel driver tre olika butiker och det är arbetsbrist på grund av minskad försäljning i två av dem ska arbetsgivaren göra en separat turordningslista för var och en dessa två butiker. Det spelar ­ingen roll om de två enheterna finns på samma ort eller olika orter. Dock kan fack med kollektiv­avtal begära att alla driftsenheter på samma ort läggs samman. Ur arbetstagarsynpunkt kan detta vara en fördel, eftersom turordningsreglerna får mer genom­slag ju fler anställda som berörs.

Med ort menas en avgränsad bebyggelsekoncentration av viss storlek. Det kan finnas flera orter i samma kommun om de skiljs åt av till exempel skog och fält (bland annat AD 1984 nr. 4). Två bebyggelsekoncentrationer i olika kommuner kan aldrig vara samma ort, även om de är sammanväxta (AD 1993 nr. 99).

Från regeln om att verksamhet som bedrivs på två olika platser är två driftsenheter har AD i ett fall gjort undantag. Det gällde ett revisionsföretag som hade verksamhet i två olika byggnader som låg mitt emot varandra. ­Vissa delar av verksamheten hade flyttat fram och tillbaka mellan lokalerna. AD ansåg att de två lokalerna skulle ses som en driftsenhet (AD 2006 nr. 15). Till saken hörde att revisionsfirman inte hade kollektivavtal. Sammanläggning kunde därför inte bli aktuell. I en annan dom har AD sagt att enheter som ligger på ett avstånd på cirka 100 meter skulle ses som två driftsenheter (AD 2011 nr. 30).

Om två butiker som drivs av samma bolag ligger i samma galleria är utgångspunkten att det är två driftsenheter. Med hänvisning till AD:s dom från 2006 skulle butikerna kunna ses som en driftsenhet om de låg vägg i vägg, mitt emot varandra eller annars med mycket kort avstånd mellan sig och dessutom var organisa­toriskt sammanflätade.

Om en anställd har sin arbets­plats förlagd till bostaden är arbetsplatsen inte en egen driftsenhet om arbetet organisatoriskt hör ihop med exempelvis ett kontor på en huvudort. I de fallen kan alltså det strikt geografiska synsättet frångås. Detta följer av 22 § 3 st. Las.

Sammanfattningsvis är driftsenhet en geografiskt avgränsad enhet. Driftsenheter på samma ort ska läggas samman om fack med kollektivavtal begär det. I ovanliga undantagsfall kan två enheter som ligger helt nära varandra räknas som en driftsenhet. En anställd som har sin bas för arbetet i bostaden kan räknas till den driftsenhet han eller hon är organisatoriskt kopplad till.

Det ska slutligen påpekas att det kan finnas kollektivavtal med andra regler än de vi redogör för ovan.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer