Vad gäller för projektanställningar?

2021-10-06 16:38 Erik Sinander  
En spansk byggnadsarbetare ville pröva frågan om hans projektanställningar kunde göras om till en tillsvidareanställning. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

EU-DOM. Domstdolen har avgjort vilket ansvar förvärvaren av en verksamhet har för projektanställningar.

Övergångsdirektivet kräver bara att förvärvaren erkänner de rättigheter som medföljande arbetstagare erhållit inom ramen för det aktuella anställningsavtalet. Det gäller även om arbetstagaren varit föremål för ett missbruk av staplade visstidsanställningar.

I den spanska byggnadssektorn finns det ett slags särskild projektanställning som är knuten till en viss byggarbetsplats. Den anställningsformen kallas för ”fijo de obra”.

Byggnadsarbetaren EV hade arbetat för ett bolag enligt olika ”fijo de obra”-avtal i drygt 20 år när det arbete som han utförde kom att övergå till en ny arbetsgivare till följd av en offentlig upphandling år 2017.

Efter verksamhetsövergången väckte EV talan i spansk domstol och yrkade att han skulle tillgodoräknas all den tjänstgöringstid som han gjort enligt olika projektanställningsavtal samt att hans anställningsavtal skulle omvandlas till ett tillsvidareanställningsavtal. För att kunna avgöra målet ställde den spanska domstolen tolkningsfrågor rörande visstidsdirektivet och övergångsdirektivet.

Den huvudsakliga frågan som ställdes var vilket ansvar som förvärvaren har för projektanställningar vid verksamhetsövergång och om förvärvaren måste beakta den sammanlagda tjänstgöringstiden eller bara tjänstgöringstiden inom ramen för det aktuella projektanställningsavtalet.

EU-domstolen inledde sin dom med att pröva om den särskilda spanska projektanställningsformen för byggarbetsplatser var förenlig med visstidsdirektivets krav på beivrande av missbruk av visstidsanställningar.

I denna del konstaterade EU-domstolen att medlemsstaterna visserligen själva avgör vad som är lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, men att åtgärderna måste kunna motiveras på "objektiva grunder". Möjligheten att förlänga visstidsanställningar får inte vara helt formell. En helt formell prövning innebär nämligen att det inte går att kontrollera om förlängningen tillgodoser ett verkligt behov.

Domstolen fastslog därför att den spanska möjligheten att förlänga fijo de obra-anställningar inte var förenlig med EU-rätten.

Den andra frågan som EU-domstolen prövade var om det var förenligt med övergångsreglerna att bara kräva att en förvärvare erkänner de samlade rättigheter som arbetstagare erhållit inom ramen för det anställningsavtal som råder vid tiden för överlåtandet.

I denna del konstaterade EU-domstolen att övergångsdirektivet syftar till skydda arbetstagare genom att låta dem fortsätta sin anställning hos förvärvaren. Direktivet kräver inte att rättigheter som arbetstagare förvärvat enligt tidigare anställningsavtal för samma arbetsgivare erkänns och övergår till den nya arbetsgivaren. I denna del underströk domstolen att övergångsdirektivet inte kan tillämpas för att förhindra missbruk av visstidsanställningar.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer