Våga byta mentalt rum med din kollega

2008-06-23 13:00 Birgitta Ländin  

Styrs du av kreativitet och improvisationslust medan kollegan är en nöjd, realistiskt lagd förvaltare, som tar det mesta med jämnmod och ogillar förändringar? Det kan leda till missnöje; ni vistas i olika "rum" - men kanske kan ni båda växa om ni tittar in i varandras världar.

Förändringens fyra rum - eller fyrarummaren - är ett verktyg för självkännedom som Claes Janssen, psykolog och docent i pedagogik, utvecklade under 80- och 90-talen. Det skulle snart visa sig att instrumentet också var lämpat för organisations- och ledarskapsutveckling.

Sedan tidigt 90-tal är organisationskonsulten Bengt Lindström Claes Janssens partner. Som konsult har han medverkat till att sprida verktyget över allt större användningsområden. Små företag och stora (IKEA är ett exempel) använder i dag fyrarummaren.

- I alla sammanhang börjar vi med individen. Varje individ i den organisation som vi arbetar med får svara på ett antal frågor som sedan placerar vi dem på det vi kallar outsiderskalan, berättar Bengt Lindström.

I varsin ände av denna skala finns de personlighetstyper som grovt skisserades ovan. De fyra rummen, eller psykologiska tillstånden, som är centrala i denna "praktiska vardagspsykologi", som Claes Janssen själv kallar den, står för Nöjdhet, Censur/Förnekande, Förvirring och Inspiration/Förnyelse.

Några exempel på frågor är:
- "Anser du att ett barn ska uppfostras så att man stärker dess individualitet och oberoende, även om dess värderingar på så sätt kommer att bli olika dem som är gängse i samhället?"
- "Tror du att du är känsligare för tvång än andra människor?"
- "Har du en känsla av att en normal människas liv i vår kultur i själva verket är absurt?"

Frågorna är konstruerade så att den som i sin personlighet - eller i sitt nuvarande "livsläge" - har en preferens för rummen till höger är den som svarar mest "ja". Nej-svararna styrs mer av det som rummen till vänster representerar.

När alla på arbetsplatsen har placerat in sig i outsiderskalan har oftast någonting redan hänt, som påverkar arbetsklimatet positivt:

- De olika sätten att se på sig själv, på andra och på världen ikring oss som åskådliggörs av Fyrarummaren och Outsiderskalan blir begripliga, hanterbara, mindre hotfulla, ja rentav produktiva. Fyrarummaren ger en struktur och ett gemensamt språk för sådant som annars har varit svårt att förstå och hantera, säger Bengt Lindström.

De båda rummen till vänster står för den positiva - nöjdheten, förstås - och den mer negativa sidan av att vara en person som inte vill ha så mycket förändring. Det övre kan associeras med egenskaper som stabilitet och anpassning, det undre med stelhet, hyckleri och rädsla för förändring. På högersidan står det övre rummet för kreativitet och inspiration, det undre för förvirring, tvivel och utanförskap.

Ofta reagerar en uttalad "Ja-svarare" eller en uttalad "Nej-svarare" med att börja reflektera lite över om han eller hon kanske skulle må väl av att utveckla den andra sidan lite mer.
Alla har också något av alla rum inom sig. När förändringar sker på jobbet går vi på ett typiskt sätt igenom dem från vänster till höger:

Vi hade det ju så bra - Nöjdheten (som nu sörjs) - Jag tänker inte gå in i det här. - Förnekelsen - Hur i all världen ska det bli nu? - Förvirring - Aha, med den här nya organisationen får jag tid att utveckla mitt arbete - Inspiration/förnyelse.

Man kan också betrakta organisationen som helhet i Fyrarummarens termer. Hur är arbetsklimatet i fråga om nöjdhet? Inspiration? Vågar vi inte säga vad vi tycker - har organisationen hamnat i det nedre vänstra rummet?

Med en enkät - Organisationsbarometern, mäts arbetsklimatet med frågor som har direkt anknytning till de fyra rummen. Därefter formulerar man nya mål i en handlingsplan för att förbättra resultatet, och efter en tid mäts förhållandena igen.

Fakta

Nöjdhet
Anpassning. Allt känns rätt bra som det är. Ingen önskan om förändring. Avspänd behärskning av situationen. Realism. Ringa
själv-iakttagelse. Upplevelse av att vara vanlig, som vem som helst. Och att det rullar på.

Förnekande
Pseudoanpassning. Ansträngd själv-behärskning för att upprätthålla ett mönster som känns ihåligt eller för att genomföra en uppgift som känns tveksam. Inga klara känslor. Nuet är ansträngande, tomt och mekaniskt. Irritation. Upptagen av andras bild av mig, av att hålla masken.

Förvirring och konflikt
Missanpassning. Något är eller känns fel, men jag vet inte om det är mig eller andra det är fel på. Självupptagenhet. Tillbakahållna känslor av rädsla, ilska eller ledsamhet. Mindervärdeskänslor. Dålig kontakt med andra. Osäkerhet om vad som är rätt och/eller vad jag vill.

Inspiration/förnyelse
Skapande förändring. Känsla av att vara i utveckling. Aha-upplevelser. Känslorna obundna. Öppen intensiv
kontakt med nuet. Känslor av gemenskap. Starkt självförtroende. Energi. Klarhet. Radikala idéer. Vilja att påverka.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer