”Väldigt enkelt att både anställa och avskeda”

2014-05-21 23:00 Michael Töpffer  

Singapore, Sydostasiens mest utvecklade ekonomi, har byggt sitt välstånd på en liberal ekonomi och minimal byråkrati. Och det gäller också arbetsrätten. – Man meddelar på fredag att personen inte behöver återvända på måndag, säger svenske Bo Steiber, egenföretagare i Singapore i 20 år.

Singapore är lite av en dröm för en arbetsgivare, vars arbetsmarknad bygger på ett A- och ett B-lag. Den förstnämnda kategorin är infödda singaporeaner och utlänningar med permanent uppehållstillstånd. Den senare gruppen består av utlänningar som kommit till landet tillfälligt för att jobba. Här finns både välutbildade professionella yrkesgrupper och outbildad arbetskraft som parkeringsvakter och barnflickor. Deras arbetsrätt är betydligt svagare och de kan lätt sparkas ur landet ifall de börjar ställa krav.

Antalet tillåtna utländska arbetare regleras med ett sinnrikt system av arbetstillstånd och kvoter där varje invandrad arbetare ska godkännas av Arbetskrafts-ministeriet. Men processen är också mycket enkel.

– Vill man anställa någon skickar man in en ansökan online till myndigheterna. Inom en vecka får man svar om anställningen godkänns, berättar Bo Steiber, 60, som driver egen belysningsfirma.

Ansökan till Arbetskrafts-ministeriet som arbetsgivaren skickar in ska innehålla uppgifter som betyg, cv och lön för den man vill anställa.

– Men får man avslag behöver myndigheten inte motivera varför. De säger bara att man måste hitta en annan person, säger Bo Steiber.

Desto lättare är det att avskeda någon. Det finns ingen lagstadgad uppsägningstid. Man behöver heller inte motivera varför man vill avskeda någon.

– Man meddelar på en fredag och säger att personen inte behöver återvända på måndag, och så kanske en liten check, säger Bo Steiber.

Det finns inget krav på avgångsvederlag. Det avgörs i varje enskilt kontrakt.

– I mitt företag är praxis ett avgångsvederlag på en månadslön per anställningsår. Men jag behöver inte göra detta enligt lagen, men jag är hygglig, säger Bo Steiber.

Enligt Employment Act har den som varit anställd i tre år rätt att begära avgångsvederlag, men lagen fastställer inte beloppet. Det är upp till förhandling och företagets betalningsförmåga. Anställda färre än tre år har ingen rätt till avgångsvederlag.

Det finns gott om fackförbund i Singapore, men över 90 procent samlas under en paraplyorganisation med nära band till staten. Och bara 20 procent av arbetskraften är organiserad.

Bo Steiber berättar att fackförbundens roll snarare är att förbättra relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i syfte att öka produktiviteten och arbetssämjan för att ytterst hjälpa landets ekonomi.

– Fackförbunden är inte här för att hjälpa den anställde utan för att förbättra Singapores ekonomi, säger han.

Strejker är lagliga, men i praktiken extremt sällsynta då regimen i Singapore inte uppskattar breda missnöjesyttringar. Till exempel är det förbjudet att utan tillstånd samlas fler än fem personer för att protestera.

2012 var det en strejk bland utländska bussförare som krävde bättre villkor. Det slutade med att deras arbetstillstånd drogs in och de sparkades ur landet. Strejkledarna dömdes också till fängelse.

Ravi Chandran är professor vid National University of Singapores Business School. Han berättar att arbetsrätten i Singapore ständigt utvecklas.

– Den generella trenden är att den blir bättre. Nyligen infördes rätt till ledighet vid vård av barn, och nu diskuteras också liknande för vård av förälder, säger professor Ravi Chandran.

Han berättar att det råder ett öppet och fruktsamt debattklimat om arbetsrätten, där alla tre intressegrupper, stat, arbetsgivare och arbetstagare är delaktiga.

– Varje gång ny lagstiftning är aktuell presenteras den på Arbetskrafts-ministeriets hemsida och alla är välkomna med synpunkter, säger han.

Professor Ravi Chandran berättar att det i Singapore finns en praxis, eller om man så vill, en kultur, vid sidan av lagstiftningen.

– Trots att lagen inte säger att företag måste betala avgångsvederlag i varsel, förekommer det nästan alltid. Och trots att företag får varsla som de vill, är kulturen att man först vidtar andra åtgärder för att slippa varsla, som till exempel minska övertid, säger han.

Stor skillnad på infödda och gästarbetare – arbetsrätten i Singapore i 19 punkter

1. Arbetsrätten är väldigt väldefinierad, och väldigt strikt inom vissa områden, till exempel max antal arbetstimmar per dygn, men väldigt liberal inom andra, som lönesättning och uppsägningstid, som avgörs mellan arbetsgivare och arbetstagare,

2. Det finns ingen fristående arbetsdomstol, men en liknande instans finns som en del av Arbetskraftsministeriet. Denna arbetar mycket snabbt.

3. Stor åtskillnad görs i Singapore mellan infödda singaporeaner eller de som fått permanent uppehållstillstånd, och utländska gästarbetare. Denna sistnämnda grupp är mer eller mindre rättslös vid konflikter och kan enkelt skickas ur landet ifall det uppstår problem eller de börjar ställa krav.

4. Antalet utländska gästarbetare kvoteras på varje arbetsplats och står i relation till en arbetsgivares övriga anställda. Detta gäller i synnerhet inom verksamhet som kräver specialkompetens. Hänsyn tas också till verksamhet. Utländska experter har förhållandevis få kvotplatser jämfört med utländska hembiträden, som nästan uteslutande är gästarbetare.

5. Det finns inga minimilöner. Marknaden sätter löner. Marknaden kan i sin tur påverkas av antalet utfärdade arbetstillstånd för utlänningar.

6. Inom låglöneyrken finns möjlighet till motsvarande socialhjälp, en form av statligt lönetillskott, ifall lönen inte räcker till.

7. Kollektivavtal finns och används av fackförbunden. Generellt är avtalen betydligt bättre än för dem som inte omfattas av avtal.

8. Välgörenhet är vanligt, där rika regelbundet skänker pengar till fonder som används för att stödja fattiga som saknar sociala försäkringar.

9. Kvinnor får fyra månaders mammaledighet, varav de första två betalas av staten, resten av arbetsgivaren. En veckas pappaledighet betalas av staten. Mamman kan också överlåta en vecka till pappan.

10. Föräldrar har rätt att vabba i sex dagar, förutsatt att barnet är singaporeansk medborgare.

11. En allmän socialförsäkring betalas till 20 procent av den anställde, och en varierande del av arbetsgivaren. Detta avgörs av det ekonomiska läget i landet. Just nu är arbetsgivarens del 16 procent, men har varit nere i 13 under ekonomiskt kärva tider och uppe i 20 procent under högkonjunktur.

12. 70 procent av socialförsäkringen går till en fond som senare kan plockas ut i pension. Pengarna kan i mellantiden också användas för vissa godkända investeringar, som säkerhet vid huslån och köp av vissa aktier i stora företag.

13. Av de återstående medlen i social­försäkringen användes den större delen till en sjukförsäkring och en mindre del till begravningskostnader.

14. Ungefär 20 procent av anställda är organiserade i fackförbund.

15. De flesta fackförbund är väldigt gamla, och omfattar i dag de flesta yrken. Över 90 procent av dem samlas under en paraplyorganisation med nära band till regeringen.

16. Vill man starta ett nytt fackförbund krävs minst sex anställda.

17. Många restriktioner finns för hur fackföreningar kan växa. Olika förbund kan inte slås ihop, detta för att de aldrig ska bli för starka.

18. Minimisemester är sju dagar det första året, för att sedan öka med ytterligare en dag per anställningsår, upp till 14 dagar. I praktiken erbjuder dock många arbetsgivare längre semester och vissa kollektivavtal har också betydligt bättre villkor.

19. Till skillnad från andra länder i regionen finns ingen traditionell informell sektor med outbildade och oregistrerade arbetare eller dagavlönad arbetskraft. Systemet är väldigt rigitt och i princip alla är dokumenterade och allt är registrerat.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer