Var det diskriminering av visstidsanställd lektor?

2020-11-12 00:00 Erik Sinander  

Det är inte åldersdiskriminering att bara återanställa vissa pensionerade lektorer, men det kan vara diskriminering av visstidsanställda att bara ge vissa pensionerade lektorer tillsvidareanställning. Det fastslog EU-domstolen i ett mål rörande ett universitet i Rumänien.

FT hade haft en tillsvidareanställning som lektor på ett universitet i Rumänien när hon år 2015 pensionerades i samband med att hon uppnått den lagstadgade pensionsåldern om 65 år. Efter sin pension blev hon visstidsanställd i ett halvår, men den visstidsanställningen förnyades inte. Anledningen till det var att det bara var lektorer som var doktorandhandledare som fick fortsätta att vara visstidsanställda.

Den pensionerade lektorn väckte talan i domstol mot universitetets beslut och menade att det var diskriminerande. För att kunna avgöra målet ansåg sig den rumänska domstolen behöva fråga EU-domstolen om det var förenligt med EU:s diskrimineringsregler att behandla pensionerade lektorer på detta sätt.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att det följer av första artikeln i likabehandlingsdirektivet att det är tillämpligt på ”diskriminering i arbetslivet”. Eftersom den berörda lektorn hade uppnått lagstadgad pensionsålder kunde det inte vara fråga om diskriminering i arbetslivet. Därför var det inte åldersdiskriminering att särbehandla den pensionerade lektorn.

EU-domstolen prövade därefter även om det kunde vara fråga om det aktuella fallet kunde vara i strid med reglerna om förbud mot diskriminering av visstidsanställda. Reglerna om förbud mot diskriminering av visstidsanställda gör inte skillnad på pensionerade arbetstagare på samma sätt som bestämmelserna i likabehandlingsdirektivet. EU-domstolen kom därför fram till att det kan vara diskriminerande att bara tillsvidareanställa lektorer som också är doktorandhandledare om det inte är så att arbets­upp­gifterna och kvalifika­tionerna skiljer sig tillräckligt mycket.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer