Yrkesförare har rätt att fortsätta efter 70

2015-10-21 23:00 Ann Norrby  

En strikt övre åldersgräns för yrkesförare är inte det bästa sättet att öka säkerheten i trafiken. Därför får tre förare 40 000 kronor var i diskrimineringsersättning.

Tre yrkesförare hade haft tidsbegränsade behovsanställningar. Två hade kört buss för Keolis Sverige AB och den tredje färdtjänst och sjukresor för Tunabergs Taxi AB som sedan gått ihop med Keolis. När förarna fyllde 70 fick de veta att de inte skulle få några fler anställningar.

Två av förarna var inte med i något fackförbund och den tredjes fackförbund förde inte hans talan.

DO: De tre förarna har missgynnats på grund av sin ålder. Det fanns inget berättigat syfte för åldersgränsen. Därför bröt bussföretaget mot diskrimineringslagen. Förarna har rätt till 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning.

Arbetsgivarparterna: Trafik- och transportsäkerhet är berättigade syften för att göra undantag från diskrimineringsförbudet. Åldersgränsen innebär också att fler yngre förare kan erbjudas jobb och att förödmjukande uppsägningar av äldre kan undvikas.

Arbetsdomstolen: I dokumentet med bussföretagets ålderspolicy anges inga skäl till den, men det står att gränsen endast gäller för förare och andra med ett riskfyllt arbete. Företaget har flera anställda över 70 år som har andra arbetsuppgifter. Detta visar att varken möjligheten att fler yngre skulle få jobb eller att förödmjukande uppsägningar skulle undvikas var det verkliga syftet till åldersgränsen. Det verkliga syftet var att öka trafiksäkerheten.

Det finns ingen övre åldersgräns för yrkestrafik, vare sig i svenska regler eller i internationella regler. För den som har fyllt 45 år och som ska få köra buss, krävs läkarintyg vart femte år. Taxiförarlegitimationen ska förnyas vart tionde år. Om en läkare upptäcker att en förare är olämplig av medicinska skäl, är läkaren skyldig att anmäla det till Transportstyrelsen som vid behov kan dra in körkortet.

Arbetsgivarparterna har inte på ett övertygande sätt visat att den generella åldersgränsen är ett lämpligt och nödvändigt verktyg för att öka trafiksäkerheten. Det finns alltså inte något berättigat syfte till särbehandlingen som 70-årsgränsen innebär.

Förarna har rätt till diskrimineringsersättning. Men konsekvenserna av missgynnandet är inte så omfattande för dem. Dels därför att det är fråga om tidsbegränsade avtal och att avtalen i sig inte ger rätt till en viss mängd arbete, dels därför att de har rätt att få ålderspension. Bussföretaget har heller inte haft som avsikt att kränka förarna på grund av deras ålder.

DOMSLUT: Bussföretaget ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av förarna.

Arbetsgivarparterna ska betala DO:s rättegångskostnader, 131 716 kronor.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer