Arbetsdomstolen

Lokföraren som vägrade ta antabus omplacerades

Arbetsgivaren vill omplacera lokföraren till till stationsvärd och omreglera anställningsvillkoren. Lönen skulle sänkas med 11 418 kronor i månaden. Foto: TT-Bild
Arbetsgivaren vill omplacera lokföraren till till stationsvärd och omreglera anställningsvillkoren. Lönen skulle sänkas med 11 418 kronor i månaden. Foto: TT-Bild

Tester visade att mannen varken led av alkoholmissbruk eller beroende. Arbetsgivaren krävde ändå att lokföraren skulle äta antabus under ett år. När han vägrade blev han omplacerad till stationsvärd. Nu stämmer facket arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Publicerad

Fackförbundet Seko stämmer nu Almega Spårtrafikföretagen och MTR Pendeltågen AB för ogiltig uppsägning, kollektivavtalsbrott och brott mot mbl.

Förbundet för fram att lokföraren har sagts upp från sin tillsvidareanställning hos bolaget utan sakliga grunder. Förbundet kräver i första hand att uppsägningen av lokföraren förklaras ogiltig och att bolaget ska betala den anställda 150 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot las och 100 000 kronor för brott mot mbl.

Lokföraren genomgick en årlig hälsokontroll vid företagshälsovården i slutet av februari 2017. Han visade ett förhöjt CDT-värde, vilket i regel innebär att personen haft en alkoholkonsumtion som överstiger det normala. Bolaget tog lokföraren ur aktiv tjänst efter testet.

Lokföraren hade varit ledig en längre period i januari 2017 och bland annat firat sin brors 60-års dag. Under en period konsumerade han mer alkohol än normalt. Enligt facket framkom ingenting som tyder på att han överkonsumerat alkohol tidigare.

Läs också:

Företagshälsovården anlitade ett företag specialiserat på alkohol- och drogproblem i yrkeslivet för att utreda om det förhöjda värdet kunde bero på alkoholmissbruk eller beroende. Mannen genomgick ett program om tre plus sex månader med samtalssessioner och kontinuerliga tester som mätte både kortvarig och långvarig alkoholkonsumtion. Proverna, som togs av lokföraren, visade sjunkande värden. I mars 2017 låg de under gränsvärdena. Läkaren, som utredde lokförarens alkoholintag, kom fram till att mannen varken led av alkoholmissbruk eller beroende.

Trots det meddelade MTR att mannen måste äta antabus under 12 månader för att få börja arbeta som lokförare igen. Lokföraren förklarade att han inte gick med på medicineringen, eftersom han inte var sjuk. Lokföraren och facket meddelade att han går med på andra åtgärder, till exempel blodprover och alkotest, för att säkerställa att han skulle hålla sig inom gränsvärdena. Men bolaget höll fast vid kravet på medicinering.

Mannen fick en erinran från bolaget där det framgick att han riskerade att bli uppsagd om han inte påbörjade medicineringen, men lokföraren stod fast vid sitt beslut. Då kallade bolaget till ny förhandling för att omplacera honom till stationsvärd och för att omreglera hans anställningsvillkor. Lönen skulle sänkas med 11 418 kronor i månaden. Parterna förhandlade både på lokal och central nivå och de slutade i oenighet, men bolaget verkställde beslutet i augusti 2017.

Enligt facket är omplaceringen en så stor förändring av lokförarens anställning att den är att likställa med en uppsägning.