AD: Rätt avskeda polis som fällts för misshandel

2020-08-04 08:10 Mattias Croneborg  

Svenska Polisförbundet misstrodde hovrätten som hade dömt en polis för misshandel och ville därmed ogiltigförklara avskedandet av polisen. Men Arbetsdomstolen, AD, ser ingen anledning att ifrågasätta domen och slår fast att det var rätt att avskeda polismannen.

Polisförbundet hade stämt Staten genom Polismyndigheten för felaktigt avskedande. En polisinspektör avskedades den 28 november 2018 efter att ha dömts för ofredande och misshandel i samband med ett besök på en konsert på sin fritid. Mannen dömdes först för ofredande av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade åtalet om misshandel eftersom rätten inte uteslöt att det hade handlat om nödvärn. Men målet överklagades och Svea hovrätt fällde mannen även för misshandel.

Polisförbundet hävdar att det varken fanns grund för avsked eller uppsägning och betonar att det "enligt hovrätten inte anses utrett vem som utdelade det första slaget". Förbundet hade krävt att avskedandet förklarades ogiltigt och att arbetsgivaren skulle betala lön och övriga förmåner samt ett allmänt skadestånd till polisinspektören på 180 000 kronor.

Läs mer: Uppsagd eller avskedad? Lag & Avtals experter ger råd

Polisförbundet anser att hovrättens bedömning av händelsen är fel. Istället var det fråga om nödvärn.

Men Arbetsdomstolen ser inte några omständigheter som pekar på att hovrättens dom skulle vara fel. Därmed slår AD fast att polisinspektören har begått misshandel och att han inte haft nödvärnsrätt i något skede under händelseförloppet.

AD anser att misshandel är så allvarligt att det är fog för avsked. AD lyfter fram praxis där det framgår "att brottsliga handlingar som begås av polismän utom anställningen i större utsträckning än för andra arbetstagare kan anses innefatta ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden mot arbetsgivaren ".

AD:s resonemang bottnar i att Polismyndighetens uppgift är att förebygga och utreda brott. "En förutsättning för att Polismyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt är att den åtnjuter allmänt förtroende och en förutsättning för ett sådant förtroende är att polismännen är oförvitliga", skriver AD i domen.

AD:s dom innebär att Polisförbundet ska ersätta statens rättegångskostnader med 130 000 kronor.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen