Arbetsdomstolen: Rätt att neka döv lektor jobb

2017-10-12 14:25 Jonna Söderqvist  
Mannen, som är döv, sökte en lektorstjänst vid högskolan. Mannen föreläser på teckenspråk som översätts till talspråk. Foto: TT-Bild

Tolktjänster skulle bli alltför dyra: Över en halv miljon kronor per år. Södertörns högskola beslutade därför att avbryta tillsättningen av lektoratet. Trots DO:s invändningar ger Arbetsdomstolen nu arbetsgivaren rätt.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde staten genom Södertörns högskola för diskriminering.

Södertörns högskola nekade en döv arbetssökande anställning som lektor, eftersom de tolktjänster som behövdes var för kostsamma och belastande för att vara skäliga. Diskrimineringsombudsmannen krävde att Södertörns högskola skulle betala mannen 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Mannen, som är döv, sökte en lektorstjänst vid högskolan. Mannen föreläser på svenskt teckenspråk, som översätts till svenskt talspråk. Högskolan bedömde mannen som den mest kvalificerade av de sökande. Högskolan utredde vilka åtgärder den behövde vidta för att han skulle kunna arbeta som lektor och bedömde att åtgärderna, främst tolktjänster, skulle bli för dyra. Högskolan beslutade därför att avbryta tillsättningen av lektoratet.

Enligt högskolan skulle kostnaderna för tolkningen ha uppgått till 520 000 kronor efter lönebidrag och utöver det cirka 174 000 kronor i administrativa kostnader för att köpa in tjänsterna. Enligt högskolan skulle det ha inneburit mer än en fördubbling av lönekostnaden för lektorstjänsten.

Läs också:

Läs mer: Advokaten: Jag blev besviken när domen kom

DO ansåg att administrationskostnaderna inte får gå ut över mannen, utan endast tolkningskostnaderna. Vidare förde DO fram att högskolan är en stor arbetsgivare, vars personalkostnader uppgår till cirka 500 miljoner kronor. DO betonade också att högskolan är en statlig myndighet som har ett särskilt ansvar och ska föregå med gott exempel. Därför kunde det krävas att högskolan gör insatserna.

Enligt Arbetsdomstolen har högskolan gjort en grundlig och saklig bedömning av vilka åtgärder som skulle krävas för att mannen skulle kunna arbeta som lektor. Arbetsdomstolen prövade om 520 000 kronor var en skälig kostnad, som DO gjort gällande.

AD konstaterar att det i den här situationen inte är skäligt att kräva att en arbetsgivare ska svara för åtgärder om tillgänglighet till en årlig kostnad om drygt 500 000 kronor. Enligt AD finns det inte stöd för det i vare sig FN-konventionen, arbetslivsdirektivet, diskrimineringslagen eller dess förarbeten.

AD avslår därför DO:s talan och DO ska betala Södertörns högskolas för rättegångskostnader om 116 710 kronor.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna