DO stämmer företag för brott mot repressalieförbud

2018-04-30 16:15 Ann Olrin  

En kvinna i Katrineholm gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, och fick därefter ta emot hot om sämre behandling och arbetsuppgifter. Nu stämmer DO hennes arbetsgivare inför Arbetsdomstolen.

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier, till exempel till följd av en DO-anmälan. Vad som avses med repressalier kan enligt lagens förarbeten skilja sig åt men karaktäristiskt är att de har drag av bestraffningsåtgärder.

När det gäller kvinnan i Katrineholm uppges det i DO:s utredning att de kommentarer och hot om sämre behandling och arbetsuppgifter som kvinnan fick ta emot hade ett samband med den DO-anmälan som hon hade gjort. Utredningen konstaterar också att behandlingen medförde betydande obehag för kvinnan.

– Det är oerhört viktigt för diskrimineringsskyddets effektivitet att upprätthålla repressalieförbudet. Det får aldrig finnas en tvekan om att den som gör en anmälan inte ska riskera att bestraffas för det, säger Karin Ernfors, processförare på DO.

Diskrimineringslagens repressalieförbud innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hen har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, har medverkat i en utredning enligt lagen, eller har avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ann Olrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna