Expertvittnet: AD borde ha förklarat domen

2018-08-31 12:58 Mikael Kindbom

HANDSKAKNINGSMÅLET. – Arbetsdomstolen borde kanske varit mer proaktiv och förklarat domen både för media och politiker. Det säger Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet, och det expertvittne som DO åberopade i handskakningsmålet.

Mohammad Fazlhashemi menar att man kan hämta stöd i en vers i Koranen för att kvinnor inte ska ta främmande män i hand. Ett brott mot denna regel ses av vissa rättslärda som en syndig handling. Det är det som kvinnan i målet och även andra muslimska kvinnor tagit fasta på.

Mohammad Fazlhashemi har förfärats över många av de reaktioner som kommit efter handskakningsdomen. Inte minst den stora mängden upprörda mejl till Arbetsdomstolen som Lag & Avtal berättar om i dag.

– Med tanke på vinklingen i media och den tveksamma återgivningen som gjorts av domen är det inte oväntat med reaktionerna, säger Mohammad Fazlhashemi.

Martin Mörk, chef för DO:s processenhet och ombud i det aktuella målet, har också noterat det högljudda tonläget efter domen. Också DO har fått ta emot många arga mejl, betydligt fler än AD.

– Det är tråkigt att man inte verkar ha läst domen och ännu tråkigare att man inte förstår hur vårt rättssystem fungerar.

Martin Mörk påminner om den noggranna avvägning som AD har att göra mellan religionsfriheten och i det här fallet jämställdheten vilket har sin grund i grundläggande regler både i vår grundlag och i Europakonventionen.

Läs mer: Vägrade skaka hand – får rätt i AD

– Det är bekymmersamt i ett långt perspektiv att både DO och AD ifrågasätts på det här sättet.

Martin Mörk berättar att det finns ett utbrett missförstånd som DO har tvingats reda ut där människor hävdar att det finns ett muslimskt råd som myndigheten följer när den fattar beslut.  Det har man artigt fått dementera kraftigt i en del av de arga mejlen.

Av det som Mohammad Fazlhashemi sett i media och hört av politiker och andra kritiker drar han slutsatsen att de inte förstått AD:s domskäl. 

– Men skulle de läsa domen noga så skulle de förstå att Sverige är bundna av Europakonventionen och skyddet för religioner.

Arbetsdomstolen lade ut ett pressmeddelande på sin hemsida om domen. Borde AD gjort mer för att undvika de här missuppfattningarna?

– Man kan alltid vara efterklok. Domstolen kanske skulle varit mer proaktiv och gått ut i media och förklarat domen.

Mohammad Fazlhashemi har noterat att också ledande politiker ifrågasatt domen i media och talat om lagändring. Därmed visar de, enligt islamprofessorn, att de inte förstått rättssystemet.

– Skulle de ändra reglerna skulle dessa inte längre stämma överens med Europakonventionen och Europadomstolens domar som vi är bundna av.

– Kanske AD borde vända sig till politikerna också och förklara rättsläget. Men före valet är kanske frågan lite känslig.

Mikael Kindbom

Fråga experterna