”Jag är för alla andra alternativ än abort först”

2017-03-30 00:00 Lena Gunnars  
”Man ska vara rädd om sig själv och sitt samvete och inte gå emot det”, säger barnmorskan (längst till höger vid bordet till vänster) i Arbetsdomstolen. Bredvid sig har hon sina juridiska ombud. Foto: Carina Eriksson

PÅ PLATS I AD. Barnmorskan fingrar på korset hon har runt halsen. Tystnaden sänker sig i sessionssalen. Hon sitter tyst och lyssnar när hennes vittnesmål från tingsrätten i Jönköping spelas upp på två skärmar i Arbetsdomstolen.

Barnmorskan berättar från skärmarna hur hon älskar att jobba med människor. Det var därför hon började läsa till sjuksköterska och sedan blev barnmorska. Hon tog examen från barnmorskeprogrammet 2014.

– Barnmorska är det bästa yrket i hela världen, att få vara med när ett nytt liv kommer till världen, säger hon från skärmarna.

Målet handlar om samvetsfrihet och om barnmorskan blivit diskriminerad på grund av sin kristna tro. Hon fick ingen anställning som barnmorska, vare sig på Höglandssjukhuset eller länssjukhuset Ryhov, för att hon inte vill medverka vid aborter.

– Samvetsfrihet betyder att jag är fritagen från att behöva utföra aborter och inte behöver ge några mediciner som utlöser en abort.

Barnmorskans ställningstagande grundar sig i hennes tro, samvete och utifrån ett etiskt ställningstagande.

– Livet börjar vid befruktningen.

När hon får frågan om hon är emot abort svarar hon:

– Jag är för alla andra alternativ först.

 

Läs också: Domen-

Läs mer: Abortvägrande barnmorska förlorade i AD

 

Barnmorskan hade en tills­vidare­tjänst som sjuksköterska vid Höglandssjukhuset i Eksjö. När hon ville bli barnmorska fick hon stora delar av utbildningen betald av regionen. Utbetalningarna ströps när hennes åsikt i abortfrågan kom fram.

Vårterminen 2013 praktiserade hon på sjukhusets kvinnoklinik och blev lovad ett sommarjobb. Hon ska även ha blivit lovad en anställning som barnmorska efter examen. Inget av löftena infriades efter att hennes inställning i abortfrågan blivit känd.

– Jag blev väldigt ledsen. Det har aldrig varit min tanke att utbilda mig till barnmorska för att jobba på en gyn-avdelning eller mottagning. Jag vill jobba på förlossningen och BB.

När hon gjorde en ny förfrågan om jobb fick hon i ett mejl svaret att det var en alldeles för liten klinik för att skapa undantag för vilka arbetsuppgifter som skulle utföras. Alla barnmorskor måste vara beredda att möta kvinnor i en abortsituation. Det var heller inte möjligt att ge henne jobbet av bemanningsskäl.

Läs också:

Läs mer: AD: Abortsökandes rätt går före religionsfrihet

Hösten 2013 sökte hon jobb på Ryhovs kvinnoklinik och fick svaret att en barnmorska måste kunna delta i alla arbetsuppgifter. Hon sökte sedan arbete som barnmorska på Värnamo sjukhus, blev lovad ett vikariat, men erbjudandet drogs tillbaka efter en nyhetsartikel där hennes åsikter stod.

– Är de demokratiska rättigheterna i Europakonventionen en teoretisk rättighet, är det bara illusion?, frågar sig barnmorskans ombud Ruth Nordström i slutpläderingen.

– Barnmorskans åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet har kränkts. Om vi menar allvar med våra demokratiska värderingar om pluralism, mångfald och tolerans, ska domstolen ge barnmorskan upprättelse.

Ombudet hittar stöd i abort­lagen, barnmorskornas internationella etiska kod, i Europakonventionen och i Europadomstolens praxis.

En pensionerad barnmorska som under hela yrkeslivet har arbetat med samvetsfriheten som grund vittnar för barnmorskans sida. Hennes vittnesmål spelas också upp från tingsrättsförhandlingarna. Hon hade aldrig problem på grund av sin inställning.

– Jag kallade in jourhavande läkare när någon skulle ha abortpiller.

Motparten Region Jönköpings län har kallat en verksamhetschef på Höglandssjukhuset. Hon framhåller att aborter kan komma när som helst på dygnet. Läkaren är medicinskt ansvarig, men kan fördela arbetet.

Advokat Erik Danhard och Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL, är ombud för Region Jönköpings län. Sophi­e Thörne ändrar i slutpläderingen perspektivet från barnmorskans känslor till patientens.

Hon läser högt ur regionens budget för 2014. Där står att ”målet med hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Den ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”.

Vården ska vara tillgänglig och patientsäker och uppfylla kraven som finns i befattningarna citerade i propositionen om en ny hälso- och sjukvårdslag. Sophie Thörne hänvisar till patientsäkerhetslagen, abortlagen och patientlagen. Landstingen ansvarar för att vård ska finnas dygnet runt. Aborter ska genomföras skyndsamt.

– Personalen har ett eget ansvar att ge vård som uppfyller kraven i hälso- och sjukvårdslagen. I det här målet gäller Socialstyrelsens föreskrifter.

Region Jönköpings län har lämnat in en ny referens till AD. En avhandling av Kavot Zillén som heter Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet. Sophie Thörne läser högt ur den:

– Ett professionellt förhållningssätt kan förklaras som en strävan att göra det som är bäst för patienten, med utgångspunkt från patientens behov och inte från yrkesutövarens egna behov, känslor och impulser.

Samvetsfrihet

Hävdar samvetsfrihet för att slippa aborter

Parter: Barnmorskan och Region Jönköpings län. En barnmorska överklagar Jönköpings tingsrätts dom, som kom fram till att arbetsgivaren Region Jönköpings län inte hade diskriminerat henne genom att neka henne anställningar på grund av att hon vägrar utföra aborter.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tidigare bedömt att omstän­dig­­heterna i ärendet inte gav anledning att tro att barnmorskan blivit diskriminerad av landstinget. DO avslutade därför ärendet.

Saken: Diskriminering.

Mål: Mål B 10/16.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna