Låg tröskel för att driva process i AD

2017-04-27 00:00 Calle von Scheele  

Nya förbund. Arbetsdomstolen gör ingen närmare kontroll av nya fackförbund som lämnar in stämningsansökningar. Stadgar och styrelse är allt som krävs. Därför har det lilla fackförbundet OFFC kunnat företräda en kvinnlig förskollärare som utpekats som medlem i Svenska motståndsrörelsen. Målet genomfördes trots att förbundet inte hade ekonomi för att klara rättegången.

För några år sedan lämnas en stämningsansökning in från en ny aktör i Arbetsdomstolen. Det lilla fristående fackförbundet OFFC, Oberoende fria fackföreningars centralorganisation, försöker stämma i en arbetstvist, men misslyckas. Stämningsansökan är inte undertecknad, förbundet uppger inte vem eller vilka som är svaranden, yrkandena är diffusa och ansökan saknar uppgifter om vilka bevis som åberopas.

Men förbundet lyckas få två mål prövade av Arbetsdomstolen, det ena gäller kvinnan som kallas nazist i kvällspressen.

– Om ett förbund lämnar in sina stadgar godtar vi dem. Vi gör ingen granskning av fristående fackförbund och inte heller av förbund inom till exempel LO. Det finns ingen anledning, säger Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdom­stolen.

Läs också -

Läs mer: OFFC:s fackombud: ”Vi företräder oliktänkande”

Möjligen skulle domstolen reagera om det kom klara indikationer på att styrelseuppgifterna var oriktiga eller om förbundet saknade verksamhet.

– Jag vet inte ens vad vi skulle göra om det kom en sådan invändning. Det har aldrig hänt.

Kriterierna för om en ideell förening är ett fackförbund bestäms av § 6 i mbl. Organisationens syfte ska vara att tillvarata arbetstagarnas intressen och det ska framgå av stadgarna. Den ska också ha medlemmar och en styrelse. Några fler krav ställs inte i lagen.

För att bilda en ideell förening behöver endast tre personer gå samman, skriva stadgar och sätta sig i styrelsen.

Skulle tre personer kunna bilda ett nytt fackförbund och sedan stämma i Arbetsdomstolen?

– Ja, det är tillåtet. Kraven för att bilda en ideell förening är ganska låga och inte lagreglerat, säger Cathrine Lilja Hansson.

Läs också:

Läs mer: Låg tröskel för att driva process i AD

OFFC har även lämnat in handlingar om sitt organisationsnummer till Arbetsdomstolen, men det är inget som den efterfrågar. Inte heller lägger sig domstolen i om förbundet har ekonomiska förutsättningar att driva ett mål.

Den som förlorar kan bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Efter två förlorade mål har OFFC nu obetalda skulder på över en kvarts miljon kronor.

En enda regel

I mbl § 6 finns den enda regel som avgör om en ideell organisation är ett fackförbund. Det är mot denna paragraf som Arbets­dom­stolen prövar om förbundet är behörigt att stämma i domstolen:

§ 6: Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbets­tagarnas intressen i förhållandet till arbets­givaren. Med arbets­givar­orga­nis­ation avses motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen