Sparkade generaldirektören strider i AD

2018-12-04 13:54 Mikael Kindbom  
Sveriges Ingenjörer vill att avskedandet ska ogiltigförklaras och att Maria Ågren ska få 300 000 i allmänt skadestånd plus skadestånd för utebliven lön med 115 000 kronor i månaden. Foto: TT-Bild

Det som händer i dag i AD är unikt. Det är första gången som ett avskedande av en generaldirektör prövas. Själva avskedandet är också unikt i svensk förvaltningshistoria.

(Uppdaterad) Medvetet risktagande eller okunnighet? Meningarna gick isär när Transportstyrelsens avskedade chef Maria Ågren som första generaldirektör någonsin inledde kampen för sin anställning i Arbetsdomstolen.

Maria Ågrens ombud Karin Lundin på Sveriges Ingenjörer höll en 2,5 timmar lång sakframställning. Hon vände sig till rätten och begärde att staten inte skulle få åberopa något annat än det strafföreläggande för vårdslöshet med hemliga uppgifter som Maria Ågren godtagit och som gett henne böter.

Sent i processen hade staten nämligen lagt till att även om AD skulle anse att Maria Ågrens handlande inte varit brottsligt så ska de faktiska omständigheterna ändå läggas till grund för avskedandet. Detta hade dock inte staten grundat sitt avskedande på från första början.

Det är första gången som en generaldirektör avskedas och följaktligen är också prövningen i Arbetsdomstolen unik. Sveriges Ingenjörer vill att avskedandet ska ogiltigförklaras och att Maria Ågren ska få 300 000 i allmänt skadestånd plus skadestånd för utebliven lön med 115 000 kronor i månaden.

Ombudet fokuserade mycket på de fyra avstegsbeslut från kravet på säkerhetsprövning som Maria Ågren skrev under för att låta IBM:s medarbetare i utlandet vara med vid övergången av IT-driften från Trafikverket till IBM.  Hon sa att de två tjeckiska medarbetare som staten begränsat sin talan till det inte hade till uppgift att hantera innehållet och även om så vore fallet så krävs det en analys och en särskild slutledning för att förstå vad som är hemligt i den gigantiska informationen.

– Det krävs en särskild mjukvara för att få fram informationen, sa hon.

Advokat Robert Lakatos som är ombud för staten med Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann på sin högra sida undrade varför förbundet först nu påstår att det krävs en särskild mjukvara.

– Då måste vi ju komma med ny bevisning om detta.

Karin Lundin beskrev Transportstyrelsen som en organisation med ”låg mognadsgrad” vad gäller IT-säkerhet.

– De flesta anställda visste inte ens att man hanterade hemlig information. Bristerna var stora långt innan Maria Ågren tillträdde som generaldirektör.

Läs mer: Första gången en generaldirektör avskedas

Karin Lundin läste innantill från mail och mötesanteckningar där Maria Ågrens IT-medarbetare uttryckligen rekommenderat avstegsbesluten eftersom en försening av outsourcingen skulle hota den dagliga driften. Detta skulle i så fall påverka allt i från trängelseskatten till vägtrafikavgifterna.

– Det var en väldigt snäv tidplan.

Inte förrän Säpo påtalade det långt senare hade Maria Ågren fått höra att avstegsbesluten var olagliga. Nu i efterhand har det kommit fram, enligt sakframställningen, att utländsk personal inte kan säkerhetsprövas. Det var alltså inte möjligt att göra den prövning som staten hävdar att Maria Ågren borde ha gjort och outsourcing utomlands var i princip omöjligt. Men Karin Lundin påpekade att de utländska medarbetare som är aktuella i målet gick igenom IBM:s säkerhetskontroller och skrev under sekretessavtal.

Och i en rapport från Transportstyrelsen i januari i år som ombudet läste innantill ur framgick det att ingen information kommit i ”orätta händer”.

Karin Lundin uppgav att när Säkerhetspolisen långt senare slog larm och förundersökning inleddes om brott fick rådet av medarbetare på regeringskansliet att skriva under strafföreläggandet. Inget sades om att denna underskrift skulle leda till avskedande.

Därefter tog staten vid genom advokat Robert Lakatos.

– Det är viktigt att myndigheter följer svensk lag, sa han och läste innantill i arbetsordningar och andra dokument för att understryka detta.

Han pekade på att posten som generaldirektör medför ett särskilt långtgående ansvar att hålla sig till lagen. När det gäller kraven på att göra säkerhetsprövningar grundade han sig på bland annat säkerhetsskyddsförordningen och information från Säpo. I själva avtalet mellan IBM och Transportstyrelsen som alltså anlitade utländska underentreprenörer anges att hemliga uppgifter bara får delges personer som säkerhetsprövats och godkänts av myndigheten. Trots den typen av information gjordes alltså avsteg från säkerhetsprövningarna.

– Detta avtal har Maria Ågren undertecknat och det får förutsättas att hon i alla fall läst det viktiga i det, sa Robert Lakatos.

Medan Sveriges Ingenjörer beskriver Transportstyrelsens dåvarande säkerhetsskyddschef som okunnig om IT-säkerhet ger staten en bild av honom som säkerhetsmedveten och ständigt påminnandes sin generaldirektören om vikten av att göra säkerhetsprövningar.

– Men han fick springa och leta efter information hela tiden på grund av skyndsamheten i projektet, förklarade statens ombud.

När det gäller förbundets påstående att IBM hade gjort egna säkerhetsprövningar och tillämpade sekretessklausuler slog staten tillbaka med att det inte gills. I stället är det Transportstyrelsen som ska göra prövningarna tillsammans med Säpo.

Robert Lakatos gjorde ett nummer av att Maria Ågren hade en hel stab med jurister, fyra personer varav en  satt 40 meter från henne på kontoret, och ändå rådgjorde hon inte med någon av dem i fråga om IT-säkerheten.

– Detta framstår i efterhand som fullständigt obegripligt, sa Robert Lakatos.

Statens ombud läste högt ur ett mail från den 11 maj 2015 där den IT-ansvarige varnade för att avsteg från reglerna innebär ett ”medvetet accepterande av risker”. Nio dagar senare bestämde sig generaldirektören ändå för att göra avsteget.

– Detta mail visar att det handlar om ett medvetet risktagande, hävdade statens ombud.

Huvudförhandlingen fortsätter i morgon med förhör med Maria Ågren.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna